Hướng Dẫn Tạo Spoiler trong bài đăng


Sửa ! Thường thì một bài viết có rất nhiều thông tin , bỏ qua thì uổng, nhét vào thì chật chội và bài viết sẽ dài ngoằng rất xấu.

Giải phải là : Dùng nút Xem-ẨnNội Dung Cần Ẩn-Hiện sẽ ở trong đây !!!

Đây là code để tạo nút Xem-Ẩn , các bạn copy, dán vào thẻ Edit HTML của khung soạn thảo

<center><div> <input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '')  {  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Thu Gọn Lại';  } else {  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none';  this.innerText = ''; this.value = 'Mở Rộng';  }" style="font-size:16px;background:#23AD1F;color:white; padding: 5px; border-radius:7px;" type="button" value="Mở Rộng" /></div><div><div style="display: none;border:1px solid black;width:580px;max-height:400px;overflow:auto;background:#E8EAE8;text-align:left;padding:10px;">Nội Dung Cần Ẩn Hiện Để Ở khúc này !!!
</div></div></center>
Nội Dùng Cần Ẩn-Hiện Để Ở Đây !!!
Dưới đây là ý nghĩa một số vị trí để các bạn dễ sửa theo ý thích, mình đánh dấu bằng các màu khác nhau cho dễ tìm:
     Là dòng chữ hiển thị trên nút (mở rộng/thu gọn)
     Là màu của dòng chữ hiển thị trên nút
     Là màu nền của nút
     Là màu nền của phần nội dung

Các bạn có thể thay bằng các mã màu đơn giản như : black,red,blue,yellow,white,green,lime,gray,purple,pink ....


Muốn nâng cao hơn các bạn dùng mã màu thập lục, di chuyển con trỏ đến khi lấy được màu vừa ý, thì copy mã ở ô HEX và dùng là xong

Đăng nhận xét

item