Tạo 1 menu Drop Down đơn giảnĐể tạo menu, bạn chỉ cần tạo 1 Widget, rồi dán code vào rồi đặt widget vào nơi muốn hiển thị.
 Hình minh họa
Đây là code cho menu Drop Down:
<form><select name="menu" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')"size=1 name=menu><option value=0 selected> Tên Menu </option>
<option value=" {link 1} "> Liên kết 1 </option>
<option value=" {link 2} "> Liên kết 2 </option>
</select></form>
Nếu muốn thêm một liên kết bạn chỉ cần Copy thêm code sau dán trước thẻ đóng </select>
<option value=" {link 3} "> Liên kết 3 </option>

Đăng nhận xét

item