TẠO HỘP DANH MỤC XỔ XUỐNG

Khi các bài đăng trên Blog của bạn có nhiều, bạn phải tạo cho mình một danh mục xổ xuống có các tiêu đề bài đăng để cho khách tham quan dễ kiếm và làm cho Blog của bạn thêm "PRO"


Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Blog chọn thiết kế > thêm tiện tích chọn HTML/Javacript


Sau đó bạn ghi tiêu đề (ví dụ: DANH MỤC, CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG...)
Kế tiếp bạn chép đoạn code này và dán vào ô lớn phía dưới

<select id="Select1"onchange="window.open
(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')
;this.options[0].selected=true" style="width: 100%;
 " class="text_noresize" name="select">

    <option selected="selected">DANH MỤC CHÍNH</option>

    <option value='URL liên kết' > TÊN MỤC CON</option>

</select>


Bây giờ bạn cần thay đổi tên muốn hiển thị (ví dụ: thủ thuật USB, Win 7...) ở dòng trên. dòng phía dưới URL liên kết bạn thay đổi  bằng URL của bài đăng, còn phần Tên mục con bạn thay bằng tên của tiêu đề bài đăng

Đăng nhận xét

item