Tạo phân trang cho Blogspot kiểu Google


Bạn đã xem bài viết về cách tạo phân trang kiểu 1, kiểu 2 thì với thủ thuật nầy cũng tương tự như thế nhưng với kiểu phân trang nầy có giao diện giống giống của Google vì không thể "giống y như trong kinh được" mà phải có sự khác biệt để phân biệt đâu là hàng chính hiệu đâu là hàng nhái chứ. Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào chỉnh sửa Template.
Đặt đoạn code css dưới đây vào trước dòng ]]></b:skin>
 
 
Bước 2. Đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </body>
 
Bạn chú ý các code sau:
var pageCount=10; (Số bài viết muốn hiển thị)
var displayPageNum=4; (Số phân trang)
var upPageWord ='« Trở về'; (Có thể thay đổi chử Trở về thành chử Prev...)
var downPageWord ='Trang tiếp »'; (Có thể thay đổi chử Next..)

 
Tiếp theo bạn cần định cấu hình bài đăng trên trang chính là 10 bài đăng. Vào Phần tử trang (Page Elements) >> Chỉnh sửa Bài đăng trên Blog (Edit Blog Posts) chọn Số bài đăng trên trang chính là 10.
Bạn có thể xem code góc tai đây.
Chúc thành công!.

Đăng nhận xét

item