TRÌNH DIỄN BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào blog > chọn Thiết kế > chọn chỉnh sửa HTML, sau đó bấm đồng thời 2 phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm và gõ vào dòng ]]></b:skin> Sau đó, dán đoạn code phía dưới vào trước dòng lệnh ]]><b/:skin> sau đó bấm Lưu mẫu.Sau khi lưu xong, bạn chọn thiết kế > Chọn thêm tiện ích > Thêm HTML/Javacrip rồi dán code phía dưới vào


Bạn thay đổi địa chỉ blog của bạn vào và bấm lưu lại là xong.

Đăng nhận xét

item