Ánh sáng Box (hộp Fancy) Widget Đối với hình ảnh và Liên kết Blogger

Ánh sáng Box (hộp Fancy) Widget Đối với hình ảnh và Liên kết Blogger

Tất cả chúng ta thêm hình ảnh và hình ảnh trong blog của chúng tôi. Và như tất cả chúng ta nói Một bức tranh trị giá một ngàn chữ.
 Lưu ý: hack này không làm việc hoàn hảo với các blogger.  vì vậy xin vui lòng chờ đợi cho đến khi chúng ta tìm thấy giải pháp tốt nhất cho hack này. 
Được đăng Hướng dẫn cố định
blogspot theo mặc định cho phép chúng ta thêm và hiển thị hình ảnh trong bài viết của chúng tôi, Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn làm cho hình ảnh blog của chúng tôi có vẻ chuyên nghiệp hơn và phong cách?
Câu trả lời là sử dụng tiện ích này mới tuyệt vời.
Xin vui lòng xem bản demo này và click vào hình ảnh để xem làm thế nào nó đang làm việc.
Nó rất dễ dàng để tích hợp này hack vào blog của bạn chỉ trong bước 1.
Thêm Các Widget Để Blog của bạn One Step
 Khuyến cáo: Hãy sao lưu mẫu của bạn (Download Full Template) Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi. 
Tới blogger tài khoản, và sau đó điều hướng đến Layout>> Edit Html
Và Bộ luật tiếp theo.
 </ Head> 
Và chính xác trước khi nó thêm đoạn mã sau.
 <Liên kết href = 'http://dl.getdropbox.com/u/1704149/js-depo/jquery.fancybox-1.2.1/js/jquery.fancybox.css' phương tiện truyền thông = 'màn hình' rel = 'kiểu' loại = 'text / css "/>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script src='http://dl.getdropbox.com/u/1704149/js-depo/jquery.fancybox-1.2.1/js/jquery.easing.1.3.js' type='text/javascript'/>

<Script type = 'text / javascript' />

<script type='text/javascript'>

$ (Tài liệu) đã sẵn sàng (function ().

$ ("A") fancybox ();

});

</ Script>
Nhấp vào Lưu Bản mẫu.
Và các widget sẽ làm việc ngay bây giờ tự động với tất cả các hình ảnh blog của bạn.
Một khi bạn hoặc khách truy cập blog của bạn click vào bất kỳ hình ảnh trên blog của bạn, hình ảnh sẽ được hiển thị trong một khung hình đẹp và thanh lịch.
Tùy chỉnh và tùy chọn
Nếu bạn muốn đi cho tùy biến tốt hơn với hack blogger này sau đó bạn có thể hiển thị hình ảnh trong nhóm Hiển thị các nút Next và trước đó, hoặc bạn có thể làm cho các liên kết của bạn sẽ mở ra trong một khung mới mà không cần rời khỏi blog của bạn.
Hiển thị hình ảnh trong các nhóm
Sau khi thêm một hình ảnh vào bài viết trên blog của bạn và trước khi xuất bản nó. thay đổi chỉnh sửa nhiều hơn từ Soạn Chỉnh sửa Html Và bây giờ tìm thấy mã hình ảnh, nó phải được giống như các mã sau đây.
 <a href=" "> Hình ảnh URL <img style="MARGIN: 0px auto 10px; width: 178px; height: 133px;" src=" URL Hình ảnh "/> </ a> 
bây giờ chúng ta phải thêm rel Tag, đặt tất cả các hình ảnh với cùng một rel Tage trong một nhóm.
Ví dụ. nếu bạn có 6 hình ảnh trong bài viết của bạn, và thêm thẻ rel = "groub1" 3 hình ảnh của bạn, và thẻ rel = "groub2" cho thêm 3 hình ảnh. một khi bạn nhấp chuột vào một hình ảnh, nó sẽ được hiển thị trong một khung với các nút tiếp theo và trước đó, nút này sẽ đưa bạn đến 2 hình ảnh khác với cùng một thẻ rel.
Thêm thẻ rel?
Đây là mã hình ảnh trước khi thêm thẻ rel
 <a href=" "> Hình ảnh URL <img style="MARGIN: 0px auto 10px; width: 178px; height: 133px;" src=" URL Hình ảnh "/> </ a> 
Và tiếp theo là sau khi thêm các từ khóa.
 <a rel="group1" href=" "> URL Hình ảnh <img style="MARGIN: 0px auto 10px; width: 178px; height: 133px;" src=" URL Hình ảnh "/> </ a> 
Thêm tựa đề Đối với hình ảnh của bạn
Để thêm một tiêu đề, chúng tôi có thêm một thẻ cho mã hình ảnh. vì vậy chúng tôi sẽ phải xác định vị trí mã hình ảnh, xem các bước trước để biết làm thế nào để xác định vị trí
Và bây giờ thêm thẻ sau đây. Title = "Tiêu đề ảnh"
Và các mã được như thế này
 rel="group1" title="Image Title" href=" URL "> ảnh <img style="MARGIN: 0px auto 10px; width: 178px; height: 133px;" src=" URL Hình ảnh "/> </ a> 
Áp dụng It For Liên kết của bạn
Trong khi gõ một bài viết, bạn có thể thêm một liên kết, và nếu bạn đã chuyển đổi cách gõ từSoạn vào Edit Html bạn sẽ thấy các liên kết giống như thế này
 <a href="http://www.allblogtools.com/"> Blogger Templates </ a> 
và chúng ta nên bổ sung thêm các thẻ sau đây với nó.
title = "Link Title" class = "khung nội tuyến"
do đó, nó sẽ được
 <a href="http://www.allblogtools.com/" Tiêu đề title="Link class="iframe"> Blogger Templates </ a>

thats nó.
Demo
Click vào đây để xem demo. cảm ơn cho bloggergallery.com

Đăng nhận xét

item