Bộ sưu tập của 46 đọc More Buttons Tải về Miễn phí

Bộ sưu tập của 46 đọc More Buttons Tải về Miễn phí

Sau khi xuất bản một trong những mới nhất của tôi blogger thủ thuật : Tùy chỉnh Blogger "Đọc thêm" / "Jump Breaks" Liên kết với văn bản, nút hình ảnh và liên kết . Rất nhiều người hỏi tôi về nơi nhận được "đọc thêm" nút để sử dụng nó với trick này, và hôm nay tôi sẽ cung cấp cho bạn một bộ sưu tập của 46 nút tải về miễn phí, các nút này được phân loại trong 2 kích cỡ, các nút nhỏ và Large Buttons.


Dưới đây là các chi tiết và Tải về Liên kết,
 Chú ý: Không liên kết đến các liên kết tải về trực tiếp, Xin vui lòng liên kết này Nó tự .. 
Nhỏ đọc Buttons hơn.
Collection Of 46 Read More Buttons Free Download
Download Here: Tải về (4290 lượt truy cập)
Lớn đọc Buttons hơn.
Collection Of 46 Read More Buttons Free Download
Download Here: Tải về (6741 lượt truy cập)
Tôi muốn tất cả các bạn thích nó và hãy chia sẻ nó.

Đăng nhận xét

item