Chỉnh sửa blogger hàng đầu trình đơn Liên kết

Chỉnh sửa blogger hàng đầu trình đơn Liên kết

làm thế nào để chỉnh sửa menu blooger đầu ngang, thanh trình đơn
chuyển hướng trình đơn hoặc đầu trang, Blogger Tricks- Trước khi bắt đầu: 
- Bạn cần phải cẩn thận trong khi thay đổi mẫu của bạn. 
- Trước khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi, Sao lưu mẫu của bạn và lưu nó ở an toàn 
diễn ra.
rất nhiều người tải về các mẫu mới và đẹp blogger với menu trên cùng thêm


đặt cược họ không thể chỉnh sửa, modfy, hoặc thậm chí loại bỏ nó, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chỉnh sửa
bất kỳ mẫu đơn blogger hàng đầu ngang, những gì bao giờ hết mẫu, chúng tôi sẽ xem làm thế nào
để xác định mã số đơn hàng đầu và chỉnh sửa nó. chỉnh sửa trình đơn hàng đầu dependes trên
việc tìm kiếm các mã menu trong mẫu của chúng tôi vì vậy bước đầu tiên là tìm các mã menu,
thực sự tìm kiếm các mã trình đơn là một phần khó khăn nhất. để đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn,
sau đó nhấp vào LAYOUT> EDIT HTML. bây giờ bạn đang ở trang EDIT HTML, và ở đây bạn có thể
xem tất cả các bạn mẫu mã. mở blog của bạn trong một cửa sổ mới và đọc thực đơn hàng đầu của bạn
liên kết tiêu đề, và xem hình kế tiếp, tôi sẽ sử dụng mẫu tốt đẹp được gọi là: tách rời
được thực hiện bởi blogandweb.com và bạn có thể nhìn thấy bản demo của nó ở đây .
Editing blogger top menu Links
QUÝ VỊ PHẢI ĐỌC HƯỚNG DẪN VỀ IMAGE vừa qua. hướng dẫn của chúng tôi, chúng tôi sẽ sao chép các tiêu đề liên kết "liên hệ với chúng tôi" và bây giờ đi yo blogger trang tài khoản của bạn "Edit html", sau đó
nếu bạn sử dụng FireFox hay Internet Explorer hoặc nhấp vào bất kỳ một trình duyệt "CTRL + F"
và qua liên kết tiêu đề mà bạn đã sao chép nó, và ở đây nó ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ quá khứ
danh hiệu "liên hệ với chúng tôi" và nhấn Enter hoặc Clikc Tìm. trình duyệt phải tìm thấy phù hợp với văn bản
tiêu đề trong mã mẫu của bạn. Zoom hình ảnh tiếp theo và đọc các hướng dẫn,
Editing blogger top menu Links
nếu bạn chọn từ như "nhà" để mã định nghĩa thực đơn của bạn diễn ra trong mẫu của bạn
mã, chúng ta hãy nói cho bạn biết rằng đó là sự lựa chọn xấu bởi vì nó quá phổ biến từ và bạn sẽ
tìm thấy nó nhiều hơn 3 hoặc 4 lần trong mã của bạn, và ở đây chúng tôi nhằm mục đích để tìm tiêu đề đơn
chỉ để xác định vị trí mã menu trong mẫu mã của chúng tôi, và đây là một số đơn
mã số sẽ giúp bạn biết mã đơn một khi bạn nhìn thấy nó,


<ul id='menu'>
<li> <a accesskey='1' href='#' title=''> Trang chủ </ a> </ li>
<li> <a accesskey='2' href='#' title=''> Liên hệ 
chúng tôi </ a> </ li>
<li> <a accesskey='3' href='#' title=''> Giới thiệu </ a> </ li>
<li> <a accesskey='5' href='#' title=''> Chỉnh sửa </ a> </ li>
<li> <a accesskey='5' href='#' title=''> Chỉnh sửa </ a> </ li>
</ Ul>
HOẶC


<div id='menu'>
<ul>
<li> <a href='#'> Trang chủ </ a> </ li>
<li> <a href='#'> Blog </ a> </ li>
<li> <a href='#'> Hình ảnh </ a> </ li>
<li> <a href='#'> Giới thiệu </ a> </ li>
<li> <a href='#'> Liên hệ 
Chúng tôi </ a> </ li>
</ Ul>
</ Div>
bạn phải tìm các tiêu đề liên kết trong một hình thức giống như 2 bảng cuối cùng, nếu bạn thấy nó giống như
này, sau đó bạn tìm thấy mã thực đơn của bạn và điều này là một phần khó khăn nhất, bây giờ cho phép nói chuyện
làm thế nào để chỉnh sửa menu trên menu của bạn, vì vậy xin vui lòng xem các bảng tiếp theo để xem
làm thế nào để chỉnh sửa trình đơn hàng đầu của bạn và làm theo các hướng dẫn,


<ul id='menu'> 
<li> <a accesskey = '1 'href =' Tiêu đề 1 liên kết URL '
title = "> Tiêu đề 1 </ a> </ li>
<li> <a accesskey = '2 'href =' Tiêu đề 2 link URL '
title = "> Tiêu đề 2 </ a> </ li>
accesskey <li> <a = '3 'href =' Tiêu đề 3 liên kết URL
title = "> Tiêu đề 3 </ a> </ li>
<li> <a accesskey = '5 'href =' Tiêu đề 4 liên kết URL '
title = "> Tiêu đề 4 </ a> </ li>
<li> <a accesskey = '5 'href =' Tiêu đề 5 liên kết URL '
title = "> Tiêu đề 5 </ a> </ li>
</ Ul>
HOẶC


<div id='menu'> 
<ul> 
<li> <a href=' Trang chủ trang liên kết URL'> Trang chủ </ a> </ li >
<li> <a href=' Blog trang liên kết URL'> Blog </ a> </ li>
<li> <a href=' hình ảnh trang liên kết URL'> Hình ảnh </ a> </ li>
<li> <a href=' Giới URL liên kết trang'> Giới thiệu </ a> </ li>
<li> <a href=' Liên hệ với chúng tôi trang liên kết URL'> Liên hệ </ a> </ li>
</ Ul>
</ Div>
và bây giờ tôi nghĩ rằng mọi điều là rõ ràng cho bạn để bắt đầu chỉnh sửa trên blogger của bạn
menu ngang, và đây là một thủ thuật bạn có thể cần phải thực hiện liên lạc của bạn
chúng tôi trang

Thêm vào liên hệ với chúng tôi hình thành blogger phù thủy sẽ giúp bạn tạo liên hệ với chúng tôi trang
blog blogger blogspot của bạn.

Đăng nhận xét

item