Customize Blogger "Read More" / "Jump Breaks" Liên kết với văn bản, nút hình ảnh và liên kết .

Customize Blogger "Read More" / "Jump Breaks" Liên kết với văn bản, nút hình ảnh và liên kết.

Hi người bạn thân,
Tôi đã hứa với bạn trong một hướng dẫn trước, ở đây " Blogger Bây giờ chính thức Hỗ trợ "Đọc thêm" liên kết "mà tôi sẽ thêm một hướng dẫn về tùy biến đọc của bạn liên kết nhiều hơn trong blogspot.
Vì vậy, bạn phải kiểm tra hướng dẫn trước đây nếu bạn không quen thuộc với việc bổ sung blogger mới phá vỡ nhảy.
Bây giờ là thời gian hướng dẫn này,
sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ có thể Customize bạn đọc liên kết nhiều hơn trong những cách:
  • Thay đổi văn bản "đọc nhiều hơn" khác từ.

  • Một hình ảnh / nút "Read More / Chuyển Breaks" Liên kết Blogger Thay vì văn bản đơn giản

  • chọn của bạn đọc liên kết / nút để được hiển thị trên bên trái, bên phải hoặc trung tâm nó.

do đó, cho phép bắt đầu,
 Xin vui lòng tải về một bản sao của mẫu của bạn trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào. 
Bước đầu tiên, bạn phải làm điều này Bước
Mã này nên được bao gồm trong mẫu blogger của bạn,
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a>

</ Div>

</ B: if>

Tôi sẽ cho bạn biết nơi để thêm nó, nhưng trước khi bạn thêm nó vào, hãy chắc chắn rằng nó không được bao gồm trong mẫu của bạn.
Tới blogger bảng điều khiển>> Layout>> Edit HTML và Kiểm tra Expand Widget Templatessử dụng trình duyệt internet của bạn để tìm kiếm mã,
nếu bạn tìm thấy các mã trong mẫu của bạn, ok, bạn phải bỏ qua bước này
nhưng trước khi bạn bỏ qua nó,
hãy chắc chắn rằng dòng thứ ba trong các mã trông như thế này
 <a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a> 
Và không
 <a expr:href='data:post.url + "#more"'> <data:post.jumpText/> </ a> 
nếu bạn tìm thấy nó như một trong những thứ hai, xin vui lòng thay thế nó bằng một trong những người đầu tiên
nếu nó không có trong mẫu của bạn, bạn sẽ phải thêm nó, và tôi sẽ cho bạn biết nơi bạn nên thêm nó .
Tới blogger bảng điều khiển>> Layout>> Edit HTML và Kiểm tra Expand Widget Templatessử dụng trình duyệt internet của bạn để tìm kiếm các mã này,
 <data:post.body/> 
và ngay sau đó, thêm mã tiếp theo,
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a>

</ Div>

</ B: if>

Bây giờ chúng ta hoàn tất việc thêm các mã yêu cầu để tùy chỉnh thủ thuật này.
Cho phép bắt đầu tùy biến
1.Change văn bản "đọc nhiều hơn" khác từ.
điều này là dễ nhất trên bao giờ hết,
sau khi áp dụng bước đầu tiên để mẫu của bạn, bạn cần phải có mã này được thêm vào mẫu của bạn:
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a>

</ Div>

</ B: if>

Mã này sẽ hiển thị đọc liên kết của bạn ở định dạng này: Đọc thêm
và thay đổi nó thành một từ khác, đơn giản, thay đổi từ trong các mã trong mẫu của bạn để những gì đã bao giờ bạn muốn, Ví dụ ? Hãy đọc sách, tiếp tục đọc sách, đọc phần còn lại, và nhiều hơn nữa.
Sau khi thay đổi nó, nhấn Save mẫu và kiểm tra blog của bạn.
2.Add An Hình ảnh / Button Thay vào đó của Plain Text
Ok, bây giờ một lần nữa, sau khi áp dụng bước đầu tiên để mẫu của bạn,
bạn phải có mã này được thêm vào mẫu của bạn
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a>

</ Div>

</ B: if>

Mã này sẽ hiển thị đọc liên kết của bạn ở định dạng này: Đọc thêm
và để thay đổi văn bản vào hình ảnh / nút, chúng ta nên thay thế từ trong các mã như sau
 <img border="0" src=" Paste ở đây "/> nút URL Hình ảnh 
vì vậy bạn nên có một số điều như thế này
 <img border="0" src=" http://www.allblogtools.com/image-url.jpg "/> 
Sau khi thay đổi nó, nhấn Save mẫu và kiểm tra blog của bạn.
Và đây là một số mẫu tốt để đọc các nút hơn:
Đọc thêm

Đọc thêm

Đọc thêm

Đọc thêm

Đọc thêm

Đọc thêm
Và bạn có thể tìm thấy các nút bằng cách tìm kiếm trong google cho "đọc thêm nút".
3. Kiểm soát việc đọc nhiều liên kết hoặc liên kết nút trái, phải hoặc trung tâm.
cho phép trở lại một lần nữa cho bước đầu tiên, sau khi áp dụng bước đầu tiên để mẫu của bạn,
bạn phải có mã này được thêm vào mẫu của bạn sau khi áp dụng bước đầu tiên.
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> Đọc thêm </ a>

</ Div>

</ B: if>

mã này sẽ hiển thị đọc nhiều liên kết trong định dạng mặc định, và mẫu của bạn có thể hiển thị nó ở bên trái hoặc bên phải, nhưng nếu bạn muốn kiểm soát nơi nó sẽ được hiển thị, bạn nên thêm thẻ nhỏ cho mã, và thẻ mới được thêm vào trong màu xanh.
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'> <div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> <p align=" xxxx "> đọc </ p> </ a> </ div> </ b: nếu>

và bạn có thể thay thế cho xxxx với trái, phải, hoặc trung tâm.
bất kỳ trong cách này bạn có thể kiểm soát vị trí liên kết hoặc nút của bạn.
và đây là một số ví dụ để giúp bạn
Ví dụ 1
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> <p align=" trái "> đọc </ p> </ a>

</ Div>

</ B: if>

Điều này sẽ hiển thị chi tiết trong văn bản đau liên kết bên trái
Ví dụ 2
 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

<div class='jump-link'>

<a expr:href='data:post.url + "#more"'> <p align=" quyền "> <img biên giới = "0" src = "http://www.allblogtools.com/image-url . jpg "/> </ p> </ a>

</ Div>

</ B: if>

Điều này sẽ hiển thị chi tiết trong nút hình ảnh liên kết bên phải
tôi muốn điều này có thể giúp bạn, bạn cảm nhận được chào đón, và hãy chia sẻ nó nếu bạn tìm thấy nó hữu ích

Đăng nhận xét

item