Full Hướng dẫn Sử dụng Glitter / Ảnh động trong Blogspot

Full Hướng dẫn Sử dụng allblogtools.com Glitter / Ảnh động trong Blogspot

Hướng dẫn đầy đủ để tìm hiểu bạn làm thế nào sử dụng hình ảnh Glitter Hoặc
Ảnh GIF động
Ablog với hình ảnh ra giống như một biển với các loài cá ra,


tất cả các cơ thể trên thế giới sử dụng hình ảnh tại blog của mình những gì, để giải thích một số điều cho du khách của mình. để làm cho blog của mình sẽ tốt hơn, để vui chơi, ... vv
Và có rất nhiều cách để sử dụng hình ảnh trong blog của chúng tôi, chúng tôi có thể thêm hình ảnh vào bài viết của chúng tôi
hoặc sử dụng hình ảnh như Chữ ký, sử dụng nó trong Giới của chúng tôi chúng tôi-Trang, sử dụng nó như là avatar.
hoặc sử dụng nó để hiển thị hình ảnh tĩnh ở góc Blog của bạn (chúng tôi sẽ giải thích sau "hình ảnh tĩnh" là những gì.
Lưu ý: tất cả các cách để sử dụng hình ảnh chúng tôi đề cập đến ở đây có thể được sử dụng với allblogtools.com mã số hình ảnh. 
bây giờ một ngày chúng tôi cập nhật allblogtools.com và thêm danh mục mới. chúng tôi sẽ thêm hình ảnh long lanh và hình ảnh hoạt hình loại, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mã số cho mỗi hình ảnh chúng tôi sẽ thêm vào các danh mục mới này, vì vậy khi chúng ta nói với bạn bất cứ điều gì về hình ảnh mã, bạn nên hiểu rằng chúng tôi có nghĩa là allblogtools . com hình ảnh mã số
bây giờ chúng ta sẽ nói về Glitter Hoặc gif hình ảnh hoạt hình trong bài viết trên blog của chúng tôi, hoặc như Chữ ký.
1: Thêm hình ảnh vào bài viết blogspot của chúng tôi.
Sau khi tìm thấy hình ảnh yêu thích của bạn từ allblogtools.com mục hình ảnh. long lanh hình ảnh hoặc hình ảnh động. sao chép mã của nó và đi cho bạn tài khoản blogger.
Tạo trang bài mới viết bài viết của bạn và sau đó chọn "Chỉnh sửa html"
Full Guide about Using allblogtools.com Glitter / Animated gif images in BlogSpot blogs
Sau đó, quá khứ long lanh / mã gif động hình ảnh mà bạn muốn hình ảnh được hiển thị
Sau đó bấm vào nút "xuất bản bài viết"
bấm vào đây để xem Demo sử dụng hình ảnh động và hình ảnh long lanh trong bài viết của blogspot .
2: Sử dụng long lanh / hình ảnh hoạt hình động / không như Chữ ký trong blogspot.
Sau khi sao chép mã hình ảnh của bạn
đi vào tài khoản blogger của bạn, hãy cài đặt. Chọn định dạng. tại
dưới cùng của trang định dạng bạn sẽ tìm thấy hình thức mẫu bài viết. chỉ cần sao chép và
qua Mã Chữ ký hình ảnh của bạn
. và mỗi khi bạn sẽ viết bài mới, viết nó trước khi các mã ký. nhưng không xóa nó.
Để đọc thêm về việc thêm Chữ ký để blogger, xin vui lòng bấm vào đây
Click vào đây để xem chữ ký giới thiệu về blogger bài
3: Sử dụng hình ảnh hoạt hình / hoạt hình / không long lanh như hình ảnh tĩnh ở góc Blog của bạn
Click vào đây để xem hình ảnh demo tĩnh trên blog của blogger. xin vui lòng trong blog này di chuyển xuống để xem làm thế nào hình ảnh hoạt động tĩnh.
Thủ thuật này sẽ có sẵn và chúng tôi sẽ thêm hình ảnh tĩnh miễn phí máy phát điện.
chúng tôi hy vọng bạn rất thích hướng dẫn nhỏ của chúng tôi và nếu bạn cần bất kỳ giúp đỡ.xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đăng nhận xét

item