Làm thế nào để thay đổi Con trỏ chuột Blogger Trong cách dễ dàng (+ 1000 miễn phí Cursors

Làm thế nào để thay đổi Con trỏ chuột Blogger Trong cách dễ dàng (+ 1000 miễn phí Cursors)

Tôi biết rất nhiều blogger, những người muốn kiểm soát giao diện của tất cả các phần của blog, từ mẫu, màu sắc, kích thước font chữ, phong cách, và một số người được hỏi về việc thay đổi con trỏ chuột blogger, Vì vậy, ngày nay chúng ta sẽ nói về nó một cách dễ dàng,
Nó có thể được thực hiện chỉ trong một bước. Bạn muốn xem một bản demo, sau đó xin vui lòng bấm vào dưới đây và tìm cách chuột là tìm kiếm.
Demo Of

Làm thế nào để thêm vào.
Đi vào tài khoản blogger của bạn, và điều hướng đến bảng điều khiển>> thiết kế>> chỉnh sửa html> > 
Và tìm thấy những mã sau đây,

cơ thể,


 ]]></ B: skin> 
Và chính xác trước đó, thêm đoạn mã sau
 cơ thể, a: hover {con trỏ: url (http://cursors3.totallyfreecursors.com/thumbnails/apple-tmani.gif), tiến bộ;} 
Và bây giờ nhấn Save Template
Bước trên sẽ cung cấp cho bạn một con trỏ chuột giống như một blog demo ở trên, bởi vì mục đích của hướng dẫn này là để cung cấp cho bạn tất cả các kiểm soát con trỏ blog của bạn, Vì vậy, bạn chỉ có thể thay đổi phần màu đỏ trong đoạn code trên
http://cursors3.totallyfreecursors.com/thumbnails/apple-tmani.gif
Bao giờ con trỏ url mà bạn thích, Vì vậy, các mã nên được
 cơ thể, một, a: hover {con trỏ: url (Cursor-Url), tiến bộ;} 
Và câu hỏi bây giờ là làm thế nào để có được một con trỏ.
Nguồn miễn phí cho 1000 đã sẵn sàng để sử dụng con trỏ chuột.
Trên 2 liên kết, bạn sẽ tìm thấy hơn 1000 con trỏ miễn phí và sẵn sàng để sử dụng cũng được phân loại, vì vậy bạn chỉ cần trình duyệt và tìm thấy một trong những yêu thích của bạn, một khi bạn tìm thấy một trong những yêu thích của bạn, thay thế các từ màu đỏ trong đoạn code trên với url nó.

Đăng nhận xét

item