Tạo banner quảng cáo dạng Popup


Xin giới thiệu tiếp một style khác, đó là tạo banner quảng cáo hiển thị dạng popup – nghĩa là mẫu quảng cáo sẽ bật lên khi người đọc ghé thăm website của bạn.


Cách thực hiện :
1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
2. Tạo một widget HTML\JavaScripts và chèn vào code bên dưới :
<style type=”text/css”>
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode==’CSS1Compat’) ?
documentElement.scrollTop
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
: document.body.scrollTop
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }
#eb951855{ width:279px; padding-right:7px; background:url(http://img98.imageshack.us/img98/9400/rightp.gif) no-repeat right top;}
#cob263512{background:url(http://img205.imageshack.us/img205/2176/fulld.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:277px;}
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
#coc67178 li{display:inline;}
#coc67178 li a{background-image:url(http://img205.imageshack.us/img205/9837/closebutton.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}
#coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}
#coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
#coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}
#coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
#coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}
#coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px;  border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
</style>
<div id=”fl813691″ style=”height: 152px;”>
<div id=”eb951855″>
<div id=”cob263512″>
<div id=”coh963846″>
<ul id=”coc67178″>
<li id=”pf204652hide”><a href=”javascript:pf204652clickhide();” title=”&#7848;n &#273;i”>&#7848;n</a></li>
<li id=”pf204652show” style=”display: none;”><a href=”javascript:pf204652clickshow();” title=”Hi&#7879;n l&#7841;i”>Xem </a></li>
</ul>
&nbsp;iTechPlus.info – Giải pháp CNTT
</div>
<div id=”co453569″>
<!– code ads –>
<a target=”_blank” href=”http://www.itechplus.info” rel=”nofollow”> <img style=”margin:3px 1px 1px 3px;” border=”0″ width=”264″ src=”https://lh5.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TYwrpQdPdgI/AAAAAAAAFGI/c8n1B82f_TM/lap-dat-ADSL-fpt-telecom.gif” height=”115″ title=”iTechPlus.info | Kiến thức – Thủ thuật – Giải pháp công nghệ”/></a>
<!– code ads –>
</div>
</div></div></div>
<script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById(‘fl813691′);
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;//Chieu cao khung quang cao
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
pf204652curHeight += 2;
if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;
}
function pf204652hide( ){
pf204652curHeight -= 3;
if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+’px’;
}
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 0 );
function pf204652clickhide(){
document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’none’;
document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’inline’;
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652hide()’, 0 );
}
function pf204652clickshow(){
document.getElementById(‘pf204652hide’).style.display=’inline’;
document.getElementById(‘pf204652show’).style.display=’none’;
pf204652IntervalId = setInterval ( ‘pf204652show()’, 0 );
}
function pf204652clickclose(){
document.body.style.marginBottom = ’0px’;
pf204652bottomLayer.style.display = ‘none’;
}
</script>


Trong đoạn code trên :
  • iTechPlus.info – Giải pháp CNTT : tiêu đề khung quảng cáo

  • http://www.itechplus.info : liên kết đến website nhà quảng cáo

  • https://…lap-dat-ADSL-fpt-telecom.gif : hình ảnh quảng cáo

3. Save and Done.
Chúc các bạn thành công !
iTechPlus.info


Đăng nhận xét

item