Thêm phong cách và hiệu ứng hình ảnh của bạn Trong Blogger

Thêm phong cách và hiệu ứng hình ảnh của bạn Trong Blogger

nhiều blogger liên lạc với tôi hỏi về một cách dễ dàng để hình ảnh blogger phong cách, tất cả các hình ảnh bài viết với chỉnh sửa mỗi bài. 
hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn một cách rất dễ dàng với phong cách và thêm các hiệu ứng tốt đẹp để tất cả hình ảnh blog của bạn của bạn cùng một lúc và không cần phải chỉnh sửa từng hình ảnh tại blog của bạn.
chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay làm thế nào để:
  • Thêm biên giới để hình ảnh của chúng tôi.

  • Thay đổi phong cách và màu sắc biên giới.

  • Tăng, giảm không gian giữa các hình ảnh và biên giới.

  • Thêm bất kỳ nền cho hình ảnh của chúng tôi như là một biên giới.

và bạn có thể xem kết quả cuối cùng cho hướng dẫn này tại bản demo này ở đây nhìn thấy hình ảnh trong bài viết
Hoặc xem hình ảnh này
Add Styles And Effects To Your Images In Blogger
Vì vậy, cho phép bắt đầu
Giới thiệu và giải thích
chúng tôi sẽ phong cách hình ảnh blogspot tùy thuộc vào sau css Tage
không lo lắng, nó rất rất dễ dàng và mỗi cơ thể có thể làm điều đó
  • Biên giới

  • có rất nhiều các phong cách biên giới và chúng ta có thể thay đổi màu sắc của nó.
  • Padding

  • không gian giữa biên giới và hình ảnh.
  • Bối cảnh

  • nền giữa các hình ảnh, biên giới và chúng tôi có thể làm cho nó một hình ảnh giống như các bản demo hoặc chỉ một đồng bằng màu sắc.
Bạn có thể hiểu những gì các thẻ này có nghĩa là bằng cách kiểm tra hình ảnh tiếp theo.
Add Styles And Effects To Your Images In Blogger
và ở đây là các thẻ giải thích cho blog demo trong hình dưới đây.
Add Styles And Effects To Your Images In Blogger
Bây giờ, bạn làm điều đó.
Bước 1
Bây giờ hãy vào Blogger và đăng nhập vào, sau đó điều hướng đến: Layout>> Edit html>> và tìm thấy những mã sau đây bạn có thể bấm Ctrl + f để tìm thấy nó thông qua công cụ tìm trình duyệt của bạn
 Bài img ... { 
Bây giờ đây là thẻ mở đầu cho phong cách hình ảnh của bạn và các biểu tượng {có nghĩa rằng đó là sự bắt đầu của phong cách, bạn sẽ cần phải tìm biểu tượng phong cách phù thủy cuối trông như thế này}
Và xin vui lòng xóa tất cả các dòng giữa hai biểu tượng.
do đó, đây là một ví dụ cho các mã trước và sau khi xóa các mã phong cách.
lưu ý: các dòng phong cách không giống nhau cho tất cả các mẫu, bạn có thể có những dòng nhiều hơn hoặc ít hơn trong mẫu của bạn .
đây là một ví dụ
TRƯỚC KHI
 Bài img ... {

biên giới: 5px rắn F08C00

padding: 10px;

}
Sau khi xóa các dòng phong cách
 Bài img ... {

}Bây giờ bạn những hình ảnh không có bất kỳ phong cách và nếu bạn nhấn vào nút Save Template
bây giờ, hình ảnh của bạn sẽ được hiển thị với bất kỳ biên giới hoặc phong cách. nếu bạn muốn giữ nó như thế, ok chỉ cần nhấp vào Lưu Mẫu.
Hoặc để lại và đi đến bước 2 nếu bạn muốn thêm phong cách hình ảnh của bạn.
Bước 2
bây giờ bạn có mã phong cách hình ảnh của bạn như sau
 Bài img ... {

}bây giờ chúng ta phải bắt đầu các dòng phong cách thêm, và như chúng tôi đã nói trước khi bạn có thể thêm tất cả các dòng sau đây hoặc chỉ có một hoặc hai, chúng tôi có 3 dòng thêm.
đường biên giới, dòng đệm, và đường nền,
do đó, cho phép bắt đầu.
Thêm biên giới để hình ảnh của bạn.
Thêm dòng tiếp theo giữa mở và đóng cửa các biểu tượng
 biên giới: 5 px rắn # F08C00; 
do đó, mã của bạn sẽ trông như thế này
 Bài img ... {biên giới: 5 px rắn # F08C00;}
nếu bạn đã lưu mẫu của bạn bây giờ bạn sẽ có phong cách sau đây để hình ảnh của bạn
Add favicon to blogger
Đây là hình ảnh chiều rộng với biên giới 5px cam
và bạn có thể thay đổi các phần sau đây trong dòng trước đó để cho nó phong cách yêu thích của bạn.
 5 px 
Bạn có thể thay đổi số 5 để tăng hoặc giảm chiều rộng của biên giới
 rắn 
Kiểm soát này từ các loại biên giới của bạn
Và bạn có thể thay đổi bất kỳ một trong các giá trị sau
rắn
đôi
rãnh
yêu thương
tiêu tan
thêm vào
đầu
cây rơm
ẩn
 F08C00 
điều này sẽ thay đổi màu sắc biên giới của bạn, và bạn có thể nhận được mã màu yêu thích của bạn từ mã máy phát điện màu hex / Html của chúng tôi ở đây.
bây giờ chúng tôi đã thêm một biên giới với phong cách hình ảnh của bạn, bạn có thể nhấn Save Template
Hoặc tiếp tục bước tiếp theo
Thêm Padding Để hình ảnh của bạn.
padding sẽ bổ sung thêm một không gian giữa biên giới của bạn và hình ảnh của bạn.
Thêm dòng sau vào mã của bạn
 padding: 10 px; 
Bạn có thể thay đổi con số 10 cho ví dụ đến 7 hoặc 15 để giảm hoặc tăng không gian giữa hình ảnh và biên giới của bạn.
mã của bạn trông như thế này
 Bài img ... {biên giới: 5 px rắn # F08C00;padding: 10 px;}
và hình ảnh của bạn sẽ trông như thế này:
Add favicon to blogger
Đây là hình ảnh với 5px chiều rộng biên giới màu da cam và padding 10px
bây giờ chúng tôi đã thêm một biên giới và padding cho phong cách hình ảnh của bạn, bạn có thể nhấn Save Template
Hoặc tiếp tục bước tiếp theo
Thêm Trở lại mặt đất hình ảnh của bạn Như biên giới.
Để làm cho hiệu ứng này hoạt động, bạn phải áp dụng các bước trước: thêm padding.
Bây giờ thêm dòng sau vào mã của bạn
 background: url (ảnh Location); 
và xin vui lòng Địa điểm ảnh thay đổi url hình ảnh yêu thích của bạn,
Khuyến cáo: tìm kiếm Google cho mô hình.
Bây giờ bạn cần phải có mã của bạn như thế này.
Bài img ... {
biên giới: 5 px rắn # F08C00;
padding: 10 px;
background: url (Http: / / www.host.com / image.gif);
}
Và hình ảnh của bạn sẽ giống như thế này
Add favicon to blogger
Đây là hình ảnh với biên giới 5px cam chiều rộng, 10px padding và với hình ảnh này làm mặt bằng trở lại
Click vào Save mẫu đi kiểm tra Blog của bạn,
Tôi muốn bạn hiểu và tình yêu hướng dẫn này và xin vui lòng để lại bình luận của bạn hỗ trợ và thông tin phản hồi. để có được các thủ thuật và cập nhật mới nhất xin vui lòng subscript của chúng tôi nguồn cấp dữ liệu hoặc làm theo chúng tôi trên twitter

Đăng nhận xét

item