Thêm Superbox (hộp sáng) Widget hình ảnh Blogger. Cố định.

Thêm Superbox (hộp sáng) Widget hình ảnh Blogger. Cố định.

Vài tuần trước, tôi được đăng ở đây một hướng dẫn về Widget Box Light (Fancy box) Đối với hình ảnh và Liên kết Blogger bấm vào đây )
Và tất cả chúng ta đề cập đến rằng có rất nhiều các vấn đề về tiện ích này, hãy tham khảo ý kiến ​​dưới đây hướng dẫn này để biết thêm.
Hôm nay tôi sẽ viết một hướng dẫn về cách thêm Cập nhật và cố định widget lightbox cho blogger.
Và tôi muốn nó sẽ được dễ dàng và bạn sẽ thích nó.
Có gì mới Giới Widget này
 • Đầu tiên của tất cả chúng ta thêm mã widget mẫu của chúng tôi,

 • Bạn sẽ có thể Liên kết widget này để hình ảnh duy nhất của bạn trong blogger.

 • Bạn có thể sử dụng nó để làm cho bộ sưu tập ảnh.

 • Bạn có thể làm cho hiển thị Slide với nó.

 • Bạn có thể thêm nó vào các liên kết của bạn.

Nó hoạt động như thế nào
 • Đầu tiên của tất cả chúng ta thêm mã widget mẫu của chúng tôi,

 • Sau đó, khi chúng tôi thêm một hình ảnh cho một bài đăng mới, chúng ta có Liên kết widget bằng cách thêm một đoạn mã nhỏ để nó bằng cách thay đổi chế độ viết bài từ soạn để html không lo lắng đó là dễ dàng, tiếp tục đọc sách cho con số nó ra

Bước 1
GO vào bảng điều khiển tài khoản blogger của bạn và điều hướng Layout>> Chỉnh sửa html và tìm đoạn mã sau.
 </ Head> 
Trước khi thêm mã sau đây .
 - Mã-By-AllBlogTools ->

<link href='http://www.mydatanest.com/files/allblogtools/29603_izeup/lytebox.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script src='http://www.mydatanest.com/files/allblogtools/29602_xemqf/lytebox.js' type='text/javascript'/>

- Mã-By-AllBlogTools ->

Bây giờ chúng ta đã thêm tất cả các yêu cầu mã số mẫu, cho phép biết làm thế nào để sử dụng nó.
Bước 2 - Làm thế nào để sử dụng
Các cách để làm cho tiện ích này làm việc trong blog của bạn là rất dễ dàng, nhưng bạn có biết những gì bạn làm,
Những gì bạn phải làm là thêm một mã nhỏ vào mã hình ảnh. và bạn có thể tìm thấy mã hình ảnh trong bài viết khu vực khi bạn thay đổi chế độ từ soạn để chỉnh sửa html Xin vui lòng xem hình ảnh tiếp theo.
Adding Superbox (Light Box) Widget To Blogger Images. Fixed.
Làm thế nào để Thêm:
Bước 2.1 - Thêm hình ảnh đơn
Tới blogger tài khoản, bắt đầu viết bài của bạn trong chế độ bình thường (soạn)
Và một khi bạn thêm một hình ảnh để bài viết của bạn, xin vui lòng thay đổi chế độ của bạn để chỉnh sửa html, nhìn thấy imsge trước
Bạn sẽ tìm thấy mã hình ảnh trông giống như sau đây.
 <A onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a>

Những gì chúng tôi sẽ cần phải thêm mã này là phần tiếp theo
 rel = "lytebox" 
Ví dụ Mã Đối với ảnh đơn:
 <A rel = "lytebox" onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a> 
Và bạn đã làm xong.
Bước 2.2 - Làm thế nào để Thư viện ảnh Chụp ảnh
Chúng tôi sẽ làm tương tự như bước trước, nhưng thay vì thêm Chỉ
 rel = "lytebox" 
chúng tôi sẽ có thêm một tên cho các mã này vì vậy nó sẽ được
 rel = "lytebox [groub1" 
khi bạn thêm mã này cho nhiều hơn một hình ảnh, tất cả các hình ảnh sẽ mở ra như một nhóm.
Ví dụ Bộ luật Hình ảnh Album:
 <A rel = "lytebox [groub1" onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a><A rel = "lytebox [groub1" onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a>

Bước 2.2 - Làm thế nào để A Slide Show
Thay vì thêm
 rel = "lytebox [groub1"

Chúng tôi sẽ bổ sung
 rel = "lyteshow [groub1"

Ví dụ Mã Đối với slide Show:
 <A rel = "lyteshow [groub1" onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a><A rel = "lyteshow [groub1" onblur = "try {parent.deselectBloggerImageGracefully ();} catch (e) {}" style = "display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; con trỏ: con trỏ, con trỏ: bàn tay; width: 400px; height: 324px;" biên giới = "0" alt = "" id = "BLOGGER_PHOTO_ID_5406207422236379378" /> </ a>

Demo
Click vào đây để xem demo, đặc biệt cho dolem
Bước 2.3 - Bạn có thể thêm nó vào Liên kết
Mã liên kết bình thường trông như thế này
 <a href="http://www.google.com" title="Search Google" rev="width: 400px; height: 300px;"> Google tìm kiếm </ a> 
Chúng tôi sẽ thêm các luật sau đây để nó.
 rel = "lyteframe" 
Vì vậy, Bộ luật sẽ được
 <a rel="lyteframe" href="http://www.google.com" title="Search Google" rev="width: 400px; height: 300px;"> Google Search </ a> 
Và bạn có thể áp dụng các thiết lập tương tự cho trình chiếu và các nhóm ảnh cho các liên kết.
Demo
Click vào đây để xem demo, đặc biệt cho dolem

Đăng nhận xét

item