Tiện ích đám mây nhãn dạng flash cho blogspot tiếng Việt

:) :( :)) :(( =)) "Blogumus" là một tiện ích đám mây nhãn kiểu flash sử dụng script được chuyển đổi từ plugin WP Culumus của Roy Tanck cho Wordpress. Blogumus do Amanda tại blog Bloggerbuster điều chỉnh để sử dụng cho Blogger. Amanda đã có bài viết hướng dẫn khá phức tạp cho tiện ích này.


Cách cài đặt tiện ích như thế nhìn chung khó sử dụng cho Blogger Việt Nam, hơn nữa phải đụng đến việc chỉnh sửa Template. Và một điều bất cập là nếu blogspot tiếng Việt đặt tên nhãn tiếng Việt thì tiện ích không hiển thị được tiếng Việt. Qua nghiên cứu, tôi có một số điều chỉnh để cho code đơn giản hơn và không cần phải can thiệp vào Template, hơn nữa có thể áp dụng được cho các nhãn tiếng Việt. Bạn chỉ cần đặt toàn bộ đoạn code dưới đây vào một tiện ích HTML/JavaScript là được.

<embed allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" flashvars="tcolor=0x990000&amp;mode=tags&amp;distr=true&amp;tspeed=100&amp;tagcloud=&lt;tags&gt;
&lt;a href='http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/Nhãn 1' style='12'&gt;Label 1&lt;/a&gt;
&lt;a href='http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/Nhãn 2' style='12'&gt;Label 2&lt;/a&gt;
&lt;a href='http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/Nhãn 3' style='12'&gt;Label 3&lt;/a&gt;
&lt;a href='http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/Nhãn 4' style='12'&gt;Label 4&lt;/a&gt;
&lt;a href='http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/Nhãn 5' style='12'&gt;Label 5&lt;/a&gt;
&lt;/tags&gt;" height="200" id="tagcloud" name="tagcloud" quality="high" src="http://sites.google.com/site/ngonngulaptrinhvn/files/tagcloud.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="300" wmode="transparent"></embed>

Ở trong đoạn code trên, bạn chú ý thay các chữ Nhãn 1, Nhãn 2, Nhãn 3, … được đánh dấu màu đỏ thành tên nhãn tương ứng bằng tiếng Việt có dấu (ví dụ: Thủ thuật Blogger, Thủ thuật CSS, Thủ thuật HTML, …); sau đó thay các chữ Label 1, Label 2, Label 3, … được đánh dấu màu xanh thành các tag tương ứng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu (ví dụ: Blogger, CSS, HTML, …). Cách này khắc phục được tình trạng tag tiếng Việt có dấu không hiển thị được trong tiện ích. Chú ý thay huynh-nhat-ha thành tên blogspot của bạn.

Dòng width="300" thể hiện chiều rộng tiện ích, cần điều chỉnh cho tương thích với chiều rộng của phần sidebar, dòng height="200" thể hiện chiều cao tiện ích, dòng bgcolor="#000000" biểu thị màu nền tiện ích, tcolor=0x990000 biểu thị màu font chữ và tspeed=100 biểu thị tốc độ flash.

Bạn có thể thêm vào nhiều nhãn cho code ở trên.

Đăng nhận xét

item