Tự động ẩn hiện thanh Navbar của Blogger


(Huynh Nhat Ha's Blog) -- Blogger mặc định một thanh Navbar trên cùng của blog bao gồm các menu như Tìm kiếm, Chia sẻ, Báo cáo lạm dụng, Blog tiếp theo … Đa số blogger không thích hiển thị thanh Navbar này. Để dấu nó đi bạn chỉ cần đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>.

<style type="text/css">
#navbar-iframe {height:0px; visibility:hidden; display:none; }
</style>

Tuy nhiên bạn có thể làm cho thanh Navbar ẩn hiện bằng một nút Ẩn/Hiện Navbar bởi vì về một phương diện nào đó, thanh Navbar của Blogger cũng có ích đấy.

Để làm được điều này, trước tiên bạn cần đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>.

<script type="text/javascript">
var showHeader=false;
function ShowHideNav()
{showHeader=!showHeader;
var nav=document.getElementById("navbar-iframe");
if (showHeader)
{nav.style.visibility="visible";
nav.style.display="block";}
else
{nav.style.visibility="hidden";
nav.style.display="none";}
}
</script>

<style type="text/css">
#navbar-iframe {visibility: hidden; display: none;}
</style>

Tiếp theo bạn đặt đoạn code dưới đây vào vị trí cần hiển thị nút Ẩn/Hiện Navbar, có thể đặt trong một tiện ích HTML/JavaScript hoặc ở thanh Menu trên cùng của Blog.

<span style="cursor:pointer;" onclick="ShowHideNav();">
Ẩn / Hiện Navbar
<a style="visibility:hidden;">
</a></span>

Bạn có thể thay dòng Ẩn / Hiện Navbar bằng một liên kết hình ảnh <img src="URL_hình ảnh"/>.

Bạn hãy thử click vào icon Blogger ở góc trái trên cùng trên thanh Menu của Blog này, bạn sẽ thấy kết quả của thủ thuật này. Và tôi e rằng bạn sẽ ngay lập tức thử nghiệm cho blog của mình rồi đấy .

Đăng nhận xét

item