Hướng dẩn tạo Slide ảnh cực chuyên nghiệp và đơn giản.

http://www.crazyprofile.com/imgs/crazy_logo06.gif

B1: Vào trang: http://www.crazyprofile.com/slide_show/slideshow.asp
B2: Files > Browser > Up ảnh
B3: Customize (Tùy chỉnh chế độ hiển thị ảnh)
B4: Edit Images (Sắp xếp ảnh)
B5: Done > Get Code (Láy code HTML về Slide vừa tạo)
_______________Done______________

Đăng nhận xét

item