TẠO KHUNG CHỨA NỘI DUNG TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI

Với thủ thuật này, các nội dung được hiển thị trong khung sẽ tự động thay đổi  theo thời gian, ở mỗi khung các bạn có thể tạo một hoặc nhiều nội dung khác nhau.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Blog > Chọn Chỉnh sửa HTML, sau đó bấm cặp phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm, gõ vào hộp đó lệnh<head> và dán code phía dưới vào sau dòng lệnh <head>


<script src='http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/content_slider.js' type='text/javascript'/>

Tiếp tục, bạn gõ vào ô dòng lệnh:  ]]></b:skin> và dán code phía dưới vào trên dòng lệnh ]]></b:skin>
Bạn có thể thay thế màu nền, kích thước khung...theo các chú thích ghi trong code
Cuối cùng, bấm Lưu mẫu và trở về thiết kế > thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán các code phía dưới vào

Bây giờ bạn nhập nội dung mà mình muốn hiển thị vào, code này có 4 nội dung, nếu muốn thêm nhiều nội dung hơn thì bạn copy code này

<div class="contentdiv">
Nội dung 4 muốn hiển thị nhập vào đây </div>

dán vào phía dưới sau mỗi dòng nội dung theo mẫu

Đăng nhận xét

item