Thêm một cách để cải thiện tốc độ tải Blog

    Sau khi dùng chương trình Pingdom Tool để kiểm tra tốc độ load Blog của mình, tôi phát hiện ra một số ảnh dạng jpg, png... làm ảnh hưởng đến tốc độ của Blog, mặc dù các ảnh này đã được lưu trữ trên Host https://sites.google.com (theo mọi người đánh giá Host này có tốc độ load nhanh nên tôi đã thực hiện theo bài viết Dùng Google Code,Google Site làm host chứa file js và ảnh). Các bạn có thể xem hình để thấy sự khác biệt về thời gian load ảnh khi lưu trữ ảnh trên sites.google.com và trực tiếp trên blogspot.com:

Lưu ảnh trên sites.google.com:

Lưu ảnh trực tiếp trên blogspot.com:

 Các bạn đã thấy sự khác biệt lớn chưa! Để cải thiện tốc độ load ảnh ta nên dùng trực tiếp trong Blogspot.com. Ta thực hiện như sau: 

     Trong Blogger, vào phần Đăng bài mới\ chọn Chèn hình ảnh, chọn ảnh cần upload. Sau khi ảnh xuất hiện trong khung bài viết, ta nhấn chuột phải lên ảnh, chọn Copy Link Location và lúc đó ta sẽ được đường link của ảnh có dạng http://1.bp.blogspot.com/-lfHGm4rSKZM/Tf7BgJstpoI/AAAAAAAAAX0/aU7bsT5_I6g/s1600/hinh1.JPG

Lúc đó ta dùng Link ảnh này thay thế trong code và kiểm tra lại bằng Pingdom Tool ta sẽ thấy tốc độ load ảnh được cải thiện đáng kể

 Một chút về Pingdom Tool

     Đây là một công cụ giúp load toàn bộ cấu trúc html của một website, bao gồm toàn bộ các objects như: hình ảnh, Java Script, Flast, Rss, Frames/iframes ... Phương thức của công cụ này tương tự phương thức mà các trình duyệt sử dụng để tải website & hiển thị nó. Pingdom Tool giúp thông kê toàn bộ số liệu về thời gian load, tốc độ load cho phép, số lượng objects của website, dung lượng objects ...

Đăng nhận xét

item