[BLOGGER] Khung comment đẹp cho Blogger

( Bài viết chia sẻ trên hệ thống website của AnhSaoKhuya.Net )Đầu tiên, bạn xóa hết các đoạn CSS của khung comment cũ trong template, chúng thường có dạng:

Mã:
#comments-block {...}

.comment-body {...}

.comment-footer {...}

......
Tiếp theo, chèn đoạn CSS sau phía trên </b:skin>

Mã:
.comments-block a,.comments-block p,.comments-block a img{margin:0;padding:0;outline:none;border:none}

.comments-block{width:600px;background:#fff;padding:10px;font-family:Arial;line-height:18px}

.comments-block .arrow{float:left;margin:22px 0 0 6px;display:block;width:8px;height:16px;background:url(https://lh3.googleusercontent.com/_U0QaeycS3vw/TaC6Tnz474I/AAAAAAAAAgg/vWKs0DZOIb8/comments_arrow.gif) no-repeat}

#comments-box{float:right;width:510px;margin-bottom:10px;border:5px solid #e3e3e3;border-radius:8px}

.comments-avatar{float:left}

.comments-meta{padding:5px;background:#F1F1F1;border-bottom:1px solid #E3E3E3}

.comments-meta{font-size:18px}

.comments-meta a{font-size:18px;color:#0E6284;text-decoration:none}

.comments-timestamp{color:#0E6284;font-size:12px}

.comments-body{font-size:13px;padding:5px;background:#fff}

a.comments-reply{margin:10px 10px 0 0;display:block;width:68px;height:28px;float:right}

.avatar-image-container{width:60px;height:60px;padding:2px;border:1px solid #ccc}

.avatar-image-container img{background:#fff url(https://lh5.googleusercontent.com/_U0QaeycS3vw/TaIZKFQaZhI/AAAAAAAAAgs/EHae7BaOcAY/anonymous.png) no-repeat;width:60px;height:60px}
Tiếp tục click chọn mở rộng mẫu tiện ích, tìm đến đoạn sau:

Mã:
<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>

<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

...........

</b:loop>

</dl>
Đoạn code này khá dài và có thể khác đôi chút trên từng template, thay thế toàn bộ đoạn ở trên bằng:

Mã:
<div class='clear'/>

<div class='comments-block'>

<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

<div class='comments-avatar'>

<b:if cond='data:comment.favicon'>

<img expr:src='data:comment.favicon'/>

</b:if>

<a expr:name='data:comment.anchorName'/>

<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>

<data:comment.authorAvatarImage/>

</b:if>

</div>

<div class='arrow'/>

<div id='comments-box'>

<a class='comments-reply' expr:href='&quot;https://www.blogger.com/comment.g?blogID=6885746016973304322&amp;postID=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;isPopup=true&amp;postBody=%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23&quot; + data:comment.anchorName + &quot;%22%3E&quot; + data:comment.author + &quot;%3C%2F%61%3E%20%3A#form&quot;' onclick='javascript:window.open(this.href,&quot;bloggerPopup&quot;,&quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=650,height=450&quot;);return false;' rel='nofollow'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/_U0QaeycS3vw/TaC2YyqyVwI/AAAAAAAAAgQ/yqnuy-4q8-s/button_reply.gif'/></a>

<div class='comments-meta'>

<b:if cond='data:comment.authorUrl'>

<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>

<b:else/><data:comment.author/>

</b:if><data:commentPostedByMsg/>

<div class='comments-timestamp'>

<data:comment.timestamp/>

<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>

</div></div>

<div class='comments-body'>

<b:if cond='data:comment.isDeleted'>

<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>

<b:else/>

<p><data:comment.body/></p>

</b:if></div>

</div>

<div class='clear'/>

</b:loop>

</div>
Thay Blog ID của bạn vào trên để kích hoạt nút Reply. Lưu lại và xem kết quả. Hy vọng khung nhận xét này thỏa mãn được phần nào nhu cầu chém gió của bạn.

Nguồn : Nocl-landNguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan

Đăng nhận xét

item