Liên hệ với chúng tôi hình thức cho blogger

Liên hệ với chúng tôi hình thức cho blogger

làm thế nào để thêm liên hệ với chúng tôi trang dưới hình thức này hay hình thức gửi thư cho blogger 
blogspot blog từng bước thủ thuật Blogger 

bạn phải thêm một liên hệ với chúng tôi hình thành trên blog của bạn, để cho mọi người kết nối bạn, và để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và tốt đẹp giữa bạn và blogger của bạn
blog của du khách, 
và bạn không muốn phải dòng tiếp theo vào trang liên hệ chúng tôi. 
liên hệ với chúng tôi xin vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn trên: mymail (at) gmail.com 
bạn muốn thêm một hình thức tốt đẹp và chuyên nghiệp, phù thuỷ trông giống như hình ảnh tiếp theo.
Add contact us form to blogger
và đây là hình thức giới thiệu trực tiếp trên một trong các blog của chúng tôi. 
Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí và được cung cấp bởi www.emailmeform.com 
trang web này cho phép bạn có một hình thức cho blog của mỗi, hoặc nhiều hình thức cho mỗi blog. 
tôi không thể chờ đợi để cho bạn biết làm thế nào để làm điều đó. vì vậy hãy làm điều đó, 
đi www.emailmeform.com hoặc bấm vào đây (cửa sổ mới) 
Add contact us form to blogger
nó sẽ đưa bạn đến trang tiếp theo. 
tại trang này bạn sẽ tìm thấy một hình thức nhỏ, hãy điền vào tất cả và nhấn "đăng ký" nút.
Add contact us form to blogger
sau khi cách nhấn vào dấu hiệu lên nút, bạn sẽ thấy thông báo tiếp theo.
Cảm ơn bạn đã đăng ký! 
Để ngăn chặn đăng ký tự động, chúng tôi đã gửi một thông điệp tới địa chỉ email mà bạn cung cấp. Xin vui lòng kiểm tra email của bạn và nhấp vào Xác minh các
Liên kết bên trong, để kích hoạt tài khoản của bạn.
vì vậy xin vui lòng vào tài khoản email của bạn mà bạn đã nhập vào trong khi bạn điền vào các form. và tìm thấy tin nhắn với các chi tiết bên cạnh. 
Title: EmailMeForm 
Tiêu đề: thông tin tài khoản mới của bạn
tin nhắn này, bạn sẽ tìm thấy một liên kết xác nhận. nhấp vào nó.
Add contact us form to blogger
nó sẽ đưa bạn đến trang tiếp theo,
Add contact us form to blogger
nhấp vào liên kết có tiêu đề "ở đây" hoặc nhìn vào hình ảnh lên. 
khi bạn nhấp vào liên kết có tiêu đề "ở đây" nó sẽ đưa bạn vào bảng điều khiển tài khoản của bạn.
bảng điều khiển của bạn, nhấp vào "Tạo hình thức mới", bạn có thể tìm thấy nó trên sidebar tài khoản của bạn.
Add contact us form to blogger
bạn sẽ đi đến: Tạo Mẫu Web Wizard - Bước 1
fil biểu mẫu của một bước. và nhấn "NEXT"
Tại bước tiếp theo: Tạo Mẫu Web Wizard - Bước 2
Add contact us form to blogger
bạn sẽ nhập vào tên của các trường. 
Tuỳ chọn bạn có thể chọn hiệu ứng văn bản, hoặc nếu lĩnh vực này là bắt buộc để được lấp đầy bởi người dùng của bạn.
cho mỗi nộp là 4 tùy chọn 
Tên trường, Hiệu ứng Text, Field Type và lựa chọn bắt buộc?
và bạn không muốn tôi để cho bạn biết những gì các tùy chọn này.
sau khi điền vào mẫu này bước, click tiếp theo, đến 
Tạo Mẫu Web Wizard - Bước 3
Add contact us form to blogger
ở bước này, bạn sẽ nhập vào kích thước của các lĩnh vực, và các tùy chọn nếu bạn có trình đơn thả xuống, nút radio hoặc kiểm tra hộp.
Điền vào mẫu đơn này sau đó nhấn "NEXT"
bạn sẽ có: Tạo Mẫu Web Wizard - Bước 4
Add contact us form to blogger
và ở đây optionaly bạn có thể tùy chỉnh giao diện và cảm thấy hình thức của bạn, bằng cách chọn màu chữ, Font và kích cỡ, màu nền, vv quý vị
có thể để lại tất cả các tùy chọn này không thay đổi và kích Next. 
hoặc nếu bạn có một số kinh nghiệm với css hoặc html bạn có thể tùy chỉnh form.And của bạn, bạn có thể tùy chỉnh Font, màu, Mô tả mẫu, tiêu đề,,
footer, Phong cách CSS, Send Tên nút, liên kết nút, Bao gồm một nút Clear, Anti Spam, xác nhận Hình ảnh Và cuối cùng Chế độ hiển thị
hơn bấm vào kế tiếp để đi đến: Tạo Mẫu Web Wizard - Bước 5
Add contact us form to blogger
và ở đây có tùy chọn cài đặt nâng cao. Bạn có thể để lại cho họ không thay đổi và click Next. 
Sau đó bạn có thể dễ dàng reedit mẫu của bạn và thay đổi chúng nếu bạn cần.
Cuối cùng nhấn tiếp theo để đi đến Web Wizard Tạo Mẫu - Bước 6
Add contact us form to blogger
và tại trang này, bạn sẽ xem trước hình thức và nếu hài lòng nhấn Finish hoặc nếu bạn muốn thay đổi báo chí bất cứ điều gì.
nhấp vào kết thúc và các trang web sẽ cho bạn biết rằng hình thức của bạn đã được lưu! 
Các hình thức web được kích hoạt, và sẵn sàng cho sử dụng bởi khách truy cập của bạn. Mỗi trình sẽ kết quả trong một email gửi đến địa chỉ email của bạn với nội dung của trình!
bây giờ bạn có 2 lựa chọn để sử dụng các hình thức. 
1: bạn có thể mất một mã mà đặt một liên kết ở blog của bạn và khách truy cập của bạn vào nó để đi đến trang hình thức của bạn tại www.emailmeform.com 
và liên kết sẽ có một số điều như: http://www.emailmeform.com/fid.php?formid=xxxxxxxx
2: Hoặc bạn có thể có một mã số để qua nó trên các trang blog của bạn để đưa các hình thức trực tiếp trên các trang blogspot của bạn.
và chúng tôi prefere tùy chọn 2 để xin vui lòng bấm vào nút "Mã HTML" liên kết
Add contact us form to blogger
ở trang kế tiếp, bạn sẽ tìm thấy một mã số để có được hình thức của bạn trong blog của bạn.Bắt hình thức của bạn bên trong Wesite của bạn là dễ dàng và đơn giản . Vui lòng chọn một hình thức
từ menu thả xuống dưới đây, <NẾU bạn đã tạo ra một hình thức và sau đó sao chép và dán luật bên trong blog yêu thích của bạn
trang. Mỗi lần khách truy cập của bạn sẽ trình, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động xử lý nó và gửi cho bạn một email.
chọn và sao chép mã.
Add contact us form to blogger
sau đó đi vào tài khoản blogger của bạn, nhấp vào chỉnh sửa bài viết bài viết, tạo bài, 
và chọn "Edit Html" 
Title: Liên hệ với chúng tôi, hoặc những gì đã bao giờ bạn muốn. 
và quá khứ mã tại khu vực bưu.
Quan trọng trước khi xuất bản mẫu của bạn
và mẫu mã, xin vui lòng tìm mã tiếp theo


<Bảng
và chỉ cần trước khi vượt qua các mã tiếp theo.


Và ở dưới cùng của mẫu mã của bạn tìm thấy mã tiếp theo
có nore hơn một mã được gọi là


</ Table>
tìm thấy một trong những mới nhất tại buttom của mã của bạn, 
và sau khi nó qua các mã tiếp theo


</ Div>
Tìm các mã tiếp theo và xóa nó


<Div 
style = "vị trí: tuyệt đối; bên trái: 1800px; top: 20px;"> < a 
href = "http://www.emailmeform.com"> web hình thức phần mềm </ a> </ div>
Sự chú ý. thổi khu vực bưu click "Tùy chọn bài viết" 
và tìm thấy ngày và thời gian. và thay đổi ngày đến ngày cũ. bạn có thể làm cho nó 2007 hoặc 2006 trở lên 
ngày, tháng không quan trọng. 
chúng tôi thay đổi ngày bởi vì chúng tôi không muốn làm cho các hình thức xuất hiện tại các trang blog bình thường và lưu trữ của chúng tôi.
Và nhấn Publish bài.
đi đến bảng điều khiển -> ĐĂNG -> sửa bài viết (tìm các bài mẫu, và nhấn vào "View") 
Từ thanh địa chỉ của trình duyệt, sao chép địa chỉ URL của bài viết này -> chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ này như là một liên kết Liên lạc với mẫu trong blog của chúng tôi 
Bạn có thể đặt liên kết này bất cứ nơi nào bạn muốn (trong sidebar của bạn tiêu đề, ....).
Thưởng thức
ở đây là bản demo blog mà bạn có thể thử nghiệm các hình thức gửi thư.
cảm ơn
bỏ túi templates.blogspot.com 
cung cấp cho chúng tôi một đoạn code để giải quyết rất nhiều vấn đề ở đây 
 
www.emailmeform.com

Đăng nhận xét

item