Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog

Thường vào các blogspot lớn bạn sẽ rất nhiều popup xuất hiện quảng cáo cho site khác. Chỉ cần load lại trang là lại thêm một số popup khác xuất hiện .Dẫn đến nhiều trường hợp giảm dần lượng khách đến site bạn .Đoạn code sau sẽ giúp bạn chèn quảng cáo popup và chỉ hiện 1 lần duy nhất tránh gây phiền hà cho khách khi truy cập.

http://www.baovietnam.vn/articles-images/cong-nghe/23/Loai-bo-pop-up-quay-ray-144403-1.jpg

Thủ thuật này không có demo minh họa các bạn có thể xem tại : kinglet007.blogspot.com

Cách 1 ( chèn file js )

1.Đầu tiên bạn cần copy đoạn code sau vào Notepad và chỉnh sữa các dòng chữ mình đã đánh dấu cho phù hợp với site của bạn
2.Save lại với tên popup.js 
3.Up file vừa tạo lên host và lấy đường dẫn của nó .Nếu bạn chưa biết up file js xem lại bài hướng dẫn Upload file .js lên host free của anh Chính

function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj["on" + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e)
{
var params = 'scrollbars,width=1500, height=1024,resizable=1';
if(document.cookie.indexOf("xzipvnpop") == -1)
{
var w = window.open("http://xzipvn.com",'Tiêu đề trang popup', params);
if (w)
{
document.cookie = "popunder=xzipvnpop";
w.blur();
}
window.focus();
}
});
});

4.Vào Thiết kế -chỉnh sữa HTML
5.Tìm đến thẻ </head> và chèn đoạn code sau lên phía trên nó.
(Hoặc bạn cũng có thể tạo một widget HTML/Javacsript và paste code sau vào)

<SCRIPT language=JavaScript src="Đường dẫn file js popup.js"></SCRIPT>

Cách 2( chèn thẳng vào templates )
1.vào Thiết kế
2.Vào chỉnh sữa HTML
3.Tìm đến thẻ </head>và chèn đoạn code sau lên phía trên nó.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent)
{
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if(obj.addEventListener)
{
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else
{
obj["on" + eventName] = func;
}
}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e)
{
var params = 'scrollbars,width=1500, height=1024,resizable=1';
if(document.cookie.indexOf("xzipvnpop") == -1)
{
var w = window.open("http://xzipvn.com",'Tiêu đề trang popup', params);
if (w)
{
document.cookie = "popunder=xzipvnpop";
w.blur();
}
window.focus();
}
});
});
//]]>
</script>

Thay đổi các đoạn đã đánh dấu trong code
4.Vào bố cục tạo một widget HTML/Javascript và paste toàn bộ code ở bước 5 cách 1 vào
Chúc các bạn thành công !!!

Đăng nhận xét

item