Chèn ảnh luôn hiện ở phía trước mặt BlOg của bạn

| by Phan Dũng | views 152
[FD's BlOg] - Khi thực hiện điều này các hình ảnh (được chọn) sẽ luôn luôn xuất hiện ở phía trước mặt của blog của bạn, hình ảnh sẽ luôn luôn xuất hiện ngay cả khi người xem di chuyển chuột (lên, xuống) trong blog của bạn.

Ứng dụng phổ biến của việc này là tạo 1 nút nhảy lên đầu trang (giúp cho việc di chuyển lên trên đầu trang). Như blog của mình (xem ảnh).
Xem hình minh họa:

Để làm điều này, các bạn thực hiện các bước sau: (nên save template lại trước khi làm)
1. Đăng nhập vào BlOg của mình.
2. Vào Chỉnh Code HTML
3. Nhấp vào Mở Rộng Tiện Ích
4. Chèn đọan code sau ngay trên dòng ]></b:skin> :

#top_image {
position:fixed;
_position:absolute;
bottom:5px;
left:5px;
clip:inherit;
_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);
_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth); }

Trong đó:

_position:absolute;
bottom:5px;
left:5px;

là vị trí bạn muốn hiển thị trong blog, trong trường hợp này là phía trái bên dưới.

- Nếu bạn muốn hiển thị chỗ khác có thể tham khảo code bên dưới

Phía dưới bên phải
bottom:5px;
right:5px;

Phía trên bên phải
top:5px;
right:5px;

Phía trên bên trái
top:5px;
left:5px;

Ngòai ra để hiển thị tại vị trí bất kì bạn chọn code :
top:5px;
left:5px;
rồi thay đổi trị số px. Nếu màn hình có độ phân giải 1024x768 pixel, muốn hiển thị ngay chính giữa thì chúng ta có code sau:
top:512px;
left:384px;


5. Tiếp theo chèn tiếp đọan code bên dưới ngay trên thẻ đóng </body>

<div id='top_image'>
<img border='0' src='{link hình}'/>
</div>


6. Save template. Xong

Chúc các bạn thành công.

Đăng nhận xét

item