HIỂN THỊ TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT TRONG MỘT NHÃN (KIỂU 2)

Trước đây, tôi có chia sẻ cho các bạn bài HIỂN THỊ TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT TRONG CÙNG MỘT NHÃN (KIỂU 1), nay tôi xin giới thiệu tiếp KIỂU 2. Kiểu 2 này cũng khá giống kiểu 1 chỉ khác đôi chút, các bạn xem hình.
 
 
 
Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Blog > chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán tất cả các code phía dưới vào.
 
<h2>TIÊU ĐỀ NHÃN</h2>
<style type="text/css">
#cotent-news {
border:#999 solid 1px;
width: 600px;
}

#top-news {
width: 330px;
height:126px;
padding:5px;
border:#bbb solid 1px;
background:#eee;
font-size:12px;
}


#bottom-news {
width: 333px;
padding:5px;
}

#bottom-news-item {
width: 106px;
margin-right:5px;
float:left;
}

#left-news {
padding:5px;
border-left:2px dotted #ccc;
}
</style>

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();

imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";
imgico= "http://farm3.static.flickr.com/2426/3638176588_31366a6822_o.gif";

showRandomImg = true;

topwidth = 120;
topheight = 120;

botheight = 100;
botwidth = 100;

fntsize = 12;
vnesize = 16;
acolor = "#555";
cmcolor = "#555";
topcolor = "#f00";
aBold = true;


text = "comments";

showPostDate = true;

summaryPost = 100;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";


numposts =13;
label = "WIN XP";
home_page = "http://dungheineken.blogspot.com/";

</script>
<script src="http://sites.google.com/site/fdblogsite/js/vne-recent%28fix%29.txt" type="text/javascript"></script><blockquote></blockquote>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://dungheineken.blogspot.com/search/label/WIN XP" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-AdZbkVmudvw/Tlhm5lydIwI/AAAAAAAAGy8/YvpX8LnYKME/s1600/coollogo_com-273538502.png" /></a></div>
 
 
Bây giờ bạn thay hãy thay đổi tiêu đề nhãn, địa chỉ nhãn, địa chỉ Blog của mình, kích thước (có chú thích trong code)...để phù hợp với blog mình và Lưu lại là xong
Chúc các bạn thành công

Đăng nhận xét

item