Code trình diễn ảnh cực đẹp

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một code trình diễn ảnh cực đẹp


Demo
Code
1. Cho code  sau vào thẻ head
<style type="text/css">

.flashclass{ /*sample CSS class added to image slideshow container*/
width: 200px; /*a width should be defined for transition to work*/
border: 5px solid orange;
padding: 5px;
}

.flashclass img{
border-width: 0;
}

</style>

<script type="text/javascript" src="http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/anh3/transitionshow.js"></script>
2. Code sau cho vào thẻ body ( chỗ nào muốn hiển thị)

<script type="text/javascript">

var flashyshow=new flashyslideshow({ //create instance of slideshow
    wrapperid: "myslideshow", //unique ID for this slideshow
    wrapperclass: "flashclass", //desired CSS class for this slideshow
    imagearray: [
        ["1.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "_new", "Thủ thuật blog violet."],
        ["2.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Thiết kế web trường học?"],
        ["3.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Code cho blog."],
        ["4.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Hệ thống tra cứu điểm trường học."]
    ],
    pause: 2000, //pause between content change (millisec)
    transduration: 1000 //duration of transition (affects only IE users)
})

</script>

3.HD
- Các bạn thay link ảnh ,link web khi click vào ảnh và lời giới thiệu về ảnh
        ["1.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "_new", "Thủ thuật blog violet."],
        ["2.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Thiết kế web trường học?"],
        ["3.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Code cho blog."],
        ["4.jpg", "http://webtruonghoc.oni.cc", "", "Hệ thống tra cứu điểm trường học."]
-Muốn nhiều ảnh các lặp lại code trên
Chú ý : Với blog violet thì các bạn cho tất  code trên vào khối chức năng là được
Kích thước anhe lên điểu chính cho cùng kích thước

Đăng nhận xét

item