[PICS] SNSD @ SPAO Fansign event || 25.11.11

Click Pic => Full

cr; MoonSoshi9

Đăng nhận xét

item