[19.12.11] "SNSD and Dangerous Boys" lập kỷ lục là chương trình có rating cao nhất trong lần phát sóng đầu tiên

Chương trình “SNSD và những chàng trai nguy hiểm” trên đài jTBC đã lập kỷ lục là chương trình có rating cao nhất trong lần phát sóng đầu tiên.

Dựa trên AGB Nielsen Media, chương trình “Girls' Generation những chàng trai nguy hiểm được phát sóng vào ngày 18 tháng 12 đã lập kỷ lục rating với 1,299%, cao nhất trong số 4 chương trình được phát sóng cùng ngày.

Ngoài ra, Girls' Generation những chàng trai nguy hiểm 1 trong 2 chương trình có lượng rating trên 1% trong ngày Chủ nhật. Chương trình còn lại bộ phim truyền hình cuối tuần của jTBC Queen Insu” với rating là 1,105%.

Girls' Generation những chàng trai nguy hiểm” sẽ được phát sóng trên jTBC lúc 07:30 KST vào ngày Chủ nhật hàng tuần.

Source: star.mt.co.kr / xsportsnews.com
V-Translated by Onimic@snsdvn.blogspot.com

Đăng nhận xét

item