[29.12.11] Girls' Generation là "Ngôi sao nhanh nhất" vượt mốc 200,000 bạn trên Kakao Talk

Sự nổi tiếng của Girls' Generation (SNSD) tiếp tục được biểu hiện trên Kakao Talk.

SNSD gần đây đã thiết lập một quan hệ cộng sự - đối tác với dịch vụ "Plus Friend" của Kakao Talk. "Plus Friend" được hình thành bởi tập đoàn KakaoTalk, là một dịch vụ mà khách hàng có thể thêm các nghệ sĩ, thương hiệu, tạp chí và các dịch vụ khác cho danh sách bạn bè của họ và nhận được thông tin liên quan đến những điều họ quan tâm một cách nhanh nhất và dễ dàng thông qua Kakao Talk.


"Girls'Generation Plus Friend", vừa bắt đầu hoạt động vào ngày 28/12, theo như ghi nhận được thì đã đạt 211,038 bạn bè vào ngày 29/12 (chỉ tính trong vòng 1 ngày). Điều này làm cho SNSD trở thành ngôi sao nhanh nhất trong lịch sử của  "Plus Friend" có hơn 200,000 người cùng thêm vào danh sách bạn bè của họ.


Khách hàng của Kakao Talk được dự đoán sẽ mang lại lợi nhuận cao cho "Plus Friend" và họ cũng có thể nhận được thông tin về concert của SNSD , những tin tức nóng hổi, video clips, và hình ảnh trực tiếp thông qua dịch vụ  “Girls’ Generation Plus Friend”.


Ngoài ra, đĩa CD với chữ ký của SNSD và poster sẽ được trao cho những người được lựa chọn ngẫu nhiên giữa những khách hàng đã tham gia sử dụng dịch vụ trong khoảng từ 28/12 đến 11/1. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 18/1.


-----------------------
Source: Nate
Translated by: minigiglo@soshified
V-translated by: NhockCry@snsdvn.blogspot.com
Edited by: Gill.K@snsdvn.blogspot.com
Do not take out without credit~!

Đăng nhận xét

item