[PICS][Updated] SNSD @ KBS Gayo Daejun || 30.12.11

Click Pic => Full

 
 

 
Cre: Tw, as, sosiz, RGB, withsosi, Tangpa
Re-up by Hạnh910@SONESvn

Đăng nhận xét

item