[PICS] Jessica @ KBS Wild Romance Filmming - Fantaken

[Fancam] Kang Jong Hee (Jessica)
 "Wild Romance" Filmming | 23.01.2012
"Wild Romance" Filmming | 22.01.2012

"Wild Romance" Filmming | 20.01.2012
 

Credits: as tagged || 4G || YoonSiClub
Uploaded by: Ssun@snsdvn.blogspot.com
Happy New Year !!!

P/s: mùng 1 Tết mà Jess cũng phải đi đóng phim.. hic hic

Đăng nhận xét

item