Thêm Trở lại nút Top Để Blog Blogger của bạn. 19 phong cách khác nhau và nhiều hơn nữa.

Thêm Trở lại nút Top Để Blog Blogger của bạn. 19 phong cách khác nhau và nhiều hơn nữa.

Hôm nay chúng ta sẽ học một thủ thuật rất dễ dàng và quan trọng, đặc biệt nếu quý vị đã có rất nhiều nội dung trên blog của trang, Và nếu bạn muốn blog của bạn được dễ dàng để sử dụng cho khách truy cập của bạn, A trở lại để liên kết hoặc nút trên blog blogspot của bạn sẽ làm cho nó dễ dàng hơn và nhanh hơn để khách truy cập của bạn khi nói đến nhanh chóng khám phá và duyệt web. 
Quảng cáo 

Bây giờ chúng ta sẽ thấy làm thế nào để thêm
  • 1. Buttons Top Hình ảnh Với 19 kiểu khác nhau

  • 2. Quay lại từ liên kết với các phong cách khác nhau và màu sắc

1. Buttons Top Hình ảnh Với 19 kiểu khác nhau
Bước 1
Ok, bây giờ đi vào tài khoản blogger của bạn và đi đến, Bảng điều khiển>> Layout>> Edit html>> và hãy tìm đoạn mã sau.
 ]]></ B: skin> 
Và trước khi nó thêm mã này
 # Backtotop {

padding: 5px;

vị trí: cố định;

phía dưới: 10px; quyền: 10px;

con trỏ: con trỏ;

}
Bước 2
Bây giờ tìm đoạn mã sau.
 </ Body> 
và trước khi nó thêm các mã tiếp theo.
 <a href="#" id="backtotop"> <img src=" Image-Url "alt="back top" /> </ a> 
Nhưng trước khi thêm mã này để mẫu của bạn, xin vui lòng chọn nút yêu thích của bạn sau đây thay đổi từ màu đỏ, Url-Image url nút.
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDAnTlDfDI/AAAAAAAAAQY/y-NAytkDXjI/s1600/bttp-5.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://2.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDAnGbH7qI/AAAAAAAAAQQ/qKtrVmPCBXY/s1600/bttp-4.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDAmyqvA9I/AAAAAAAAAQI/hACE99TswzU/s1600/bttp-3.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDAmXE1tvI/AAAAAAAAAP4/pQk69X73NIo/s1600/bttp-1.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDAmVOZPMI/AAAAAAAAAQA/_Y2Nd0UZVMM/s1600/bttp-2.png 
để đầu Đối với Blogger
để đầu Đối với Blogger
 http://2.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBCN6PpfI/AAAAAAAAARA/oEpqkKnL0Jw/s400/bttp-10.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://2.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBBw_U6MI/AAAAAAAAAQ4/KDKaH8OTDO4/s400/bttp-9.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBBzoz4II/AAAAAAAAAQw/n9hIomKpQxY/s400/bttp-8.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBBlYeFHI/AAAAAAAAAQo/lzY3WpZpwPA/s40 
để đầu Đối với Blogger
 http://4.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBWWig4UI/AAAAAAAAARI/28cXbIDOaqk/s400/bttp-11.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://4.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBWmm_WTI/AAAAAAAAARQ/xfyALfcAbZ4/s400/bttp-12.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBW6QlhXI/AAAAAAAAARY/6ZxECjTlMxM/s400/bttp-13.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBW-al_pI/AAAAAAAAARg/Aoxlzmp3Kw0/s400/bttp-14.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBXF2WGRI/AAAAAAAAARo/FIPZOwsTTBc/s400/bttp-15.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBloI2NZI/AAAAAAAAARw/VI-Li7cPUvM/s1600/bttp-16.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://1.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBl9PLQ7I/AAAAAAAAAR4/5fV05DNfZ9o/s400/bttp-17.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://3.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBl0UhsvI/AAAAAAAAASA/ge0GmH0HkyE/s400/bttp-19.png 
để đầu Đối với Blogger
 http://2.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBmIGbP3I/AAAAAAAAASI/cL5okLpz_C8/s400/20.png 
Sau khi thay thế hình ảnh Url url nút yêu thích của bạn, nó sẽ trông như thế này
 <a href="#" id="backtotop"> <img src = "http://2.bp.blogspot.com/_JwD5r652h00/SvDBmIGbP3I/AAAAAAAAASI/cL5okLpz_C8/s400/20.png" alt = "trở lại đầu trang "/> </ a> 
dán nó vào mẫu mã của bạn,
Bước 3
Tìm đoạn mã sau
 <head> 
Và dán đoạn mã này sau khi nó.
 <Script src = ' http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js '

type = 'text / javascript "> </ script>

<script language="javascript">

$ (Cửa sổ) đã sẵn sàng (function ().

$ ('# Backtotop'). Click (function (e) {

e.preventDefault ();

$ ('Html, cơ thể) animate ({scrollTop: 0},' chậm ');

});

});

</ Script>

và sau đó nhấp vào Lưu Mẫu 
Và bạn đã làm xong.
2. Quay lại từ liên kết với các phong cách khác nhau và màu sắc
Bước 1
Ok, bây giờ đi vào tài khoản blogger của bạn và đi đến, Bảng điều khiển>> Layout>> Edit html>> và hãy tìm đoạn mã sau.
 ]]></ B: skin> 
Và trước khi nó thêm mã này
 # Backtotop {

chiều rộng: 100 px; / * Thay đổi Box Chiều rộng * /

nền: # F4FFBF; / * Thay đổi màu nền * /

biên giới: 1px solid # ccc; / * Thay đổi biên giới (US) * /

text-align: center;

padding: 5px;

vị trí: cố định;

phía dưới: 10px; quyền: 10px;

con trỏ: con trỏ;

màu: # 666; / * Thay đổi màu văn bản * /

text-decoration: none;

}
Và hãy thay đổi thuộc tính của nó để phù hợp và pha trộn với mẫu blog của bạn,
Thay đổi 100 đến số lượng thấp hơn hoặc cao hơn để tăng hoặc giảm kích thước của hộp.
Thay đổi 1px Để thay đổi chiều rộng biên giới.
Thay đổi # ccc mã ưa thích thay đổi màu sắc màu biên giới của bạn.
Thay đổi F4FFBF mã màu nền yêu thích của bạn.
Thay đổi 666, mã màu văn bản yêu thích của bạn.
Lưu ý: Bạn có thể nhận được mã màu sắc ưa thích của bạn thông qua máy phát điện hex ​​mã màu ở đây
Bước 2
Tìm luật sau đây:
 </ Body> 
Và trước đó, dán đoạn mã sau.
 <a href="#" id="backtotop"> Về đầu trang </ a> 
Để thay đổi các văn bản trên nút, chỉ cần thay đổi trên những gì đã bao giờ bạn muốn,
Bước 3
Tìm đoạn mã sau
 <head> 
Và dán đoạn mã này sau khi nó.
 <Script src = ' http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js '

type = 'text / javascript "> </ script>

<script language="javascript">

$ (Cửa sổ) đã sẵn sàng (function ().

$ ('# Backtotop'). Click (function (e) {

e.preventDefault ();

$ ('Html, cơ thể) animate ({scrollTop: 0},' chậm ');

});

});

</ Script>

và sau đó nhấp vào Lưu Mẫu 
Và bạn đã làm xong.
Xem Demo
để xem nó sống vui lòng bấm vào đây

Đăng nhận xét

item