New Công cụ! Twitter tĩnh Badge Generator Đối với Blogger

New Công cụ! Twitter tĩnh Badge Generator Đối với Blogger

Sau khi đọc rất nhiều ý kiến ​​của bạn và mail về nóng để thêm huy hiệu twitter tĩnh cho blog blogspot của bạn. 
Tôi quyết định để bắt đầu mã hóa một kịch bản tạo ra một mã số để thêm vào blog của bạn hiển thị tĩnh huy hiệu cho tài khoản Twitter của bạn, và tôi 
Chú ý bốn nhu cầu chính của bạn trong công cụ mới này. 
vì vậy những gì bạn có thể làm với Generator Twitter Badge tĩnh Đối với Blogger :
  • Chọn huy hiệu tự của bạn, có nghĩa là bạn có thể mang bất kỳ hình ảnh từ internet để huy hiệu của twitter của bạn

  • Bạn có thể kiểm soát vị trí phù hiệu, bạn có thể làm cho nó, trên bên trái, phía trên bên phải, phía dưới bên trái hoặc góc dưới bên phải.

  • Dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.

  • Có thể đã thêm vào blog của bạn trong ít hơn 1 phút mà không rối tung với mã số mẫu của bạn.

Lưu ý: bạn có thể tìm kiếm google cho hình ảnh để sử dụng như phù hiệu sử dụng từ khóa, twitter phù hiệu, nút twitter, theo tôi trên twitter, hoặc bất kỳ các từ tương tự, nếu bạn quá bận rộn hoặc thậm chí lười biếng : D để làm điều đó tự của bạn, sau đó chờ đợi các bộ sưu tập sắp tới của chúng tôi của các nút và phù hiệu cho người sử dụng blogger.
Chúc các bạn yêu thích công cụ này mới Twitter Generator Badge tĩnh Đối với Blogger . và đây là một bản demo cho công cụ này, xin vui lòng thông báo rằng chúng tôi bổ sung thêm hai phù hiệu cho blog demo chỉ cho hiển thị . (Bạn không bị ép buộc thêm hai cho blog của bạn)
Nếu bạn yêu thích công cụ này xin vui lòng chia sẻ nó và subscript của chúng tôi nguồn cấp dữ liệu và twitter để cập nhật và các công cụ.

Đăng nhận xét

item