Vô hiệu hoá phải click vào blogger blogspot

Vô hiệu hoá phải click vào blogger blogspot

Bạn sẽ học ở mới blogger thủ thuật để vô hiệu hóa 
kích chuột phải vào các trang blog của bạn. 
Blogger thủ thuật và hacks

Nhấp chuột phải trên bất kỳ trình duyệt internet là yếu tố rất quan trọng. 
và chúng ta phải sử dụng nó khi nói đến sao chép hoặc chỉnh sửa văn bản và vv. 
và nó rất quan trọng khi nói đến các webmaster.
nhưng một số người có thể sử dụng nó theo một cách xấu, và bạn có thể muốn làm cho click chuột phải vô hiệu hóa trên blog của bạn. 
để bảo vệ bạn văn bản, hình ảnh liên kết và vv ....
vì vậy tất cả những gì bạn phải làm chỉ là bước đơn giản . 
bạn sẽ cần phải thêm yếu tố html / javascript để bố trí của bạn. 
bây giờ đi vào tài khoản blogger của bạn. 
điều hướng đến Layout>> Thêm một Tiện ích>> và chọn html / javascript
sau đó sao chép các mã tiếp theo và quá khứ trong khu vực hộp văn bản html / javascript
 <script language="JavaScript">

<! -/ / Vô hiệu hoá Script phải click chuột

/ / Maximus (maximus@nsimail.com) w / mods bởi DynamicDrive

/ / Đối với các mã nguồn đầy đủ, hãy truy cập http://www.dynamicdrive.comvar message = "Chức năng tàn tật!";///////////////////////////////////

chức năng clickIE4 () {

(event.button == 2) {

cảnh báo (message);

trả về false;

}

}chức năng clickNS4 (e) {

nếu (document.layers | | document.getElementById & & document.all) {

if (e.which == 2 | | e.which == 3) {

cảnh báo (message);

trả về false;

}

}

}(document.layers) {

document.captureEvents (Event.MOUSEDOWN);

document.onmousedown = clickNS4;

}

else if (document.all & document.getElementById) {

document.onmousedown = clickIE4;

}document.oncontextmenu = new Function ("cảnh báo (message), trả về false")/ / ->

</ Script>

sau đó lưu html / javascript. và xem bạn blog.
khi bạn cố gắng làm click chuột phải. một thông báo sẽ cho bạn biết rằng "Chức năng bị vô hiệu hóa"
và nếu bạn muốn thay đổi từ "chức năng tàn tật"
tìm thấy những dòng tiếp theo trong các mã
 var message = "Chức năng tàn tật!"; 
và thay đổi chức năng tàn tật! Bạn đã bao giờ những gì bạn muốn. 
tôi hy vọng nó giúp.

Đăng nhận xét

item