Tạo banner quảng cáo trượt hai bên blog

* Tạo banner quảng cáo trượt hai bên blog

Chúng ta đã khá quen với banner trượt quảng cáo trượt dọc ở 2 bên của 1 site nào đó. đa phần các banner này được thiết kế nằm sát 2 mép (trái & phải) của 1 website nào đó, và nó luôn trượt theo khi ta di chuyển chuột. Ở bài hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu 1 cách hiển thị khác, đó là banner quảng cáo sẽ nằm ở 2 mép trái và phải của màn hình hiển thị, và việc hiển thị của nó sẽ phụ thuộc vào chế độ xem của màn hình.
Xem demo : LIVE DEMO


(lưu ý : nếu bạn không thấy banner quảng cáo thì zoom nhỏ lại (Ctrl -) banner sẽ hiển thị, nếu muốn test không hiển thị thì zoom lớn lên (Ctrl +))

Hình ảnh minh họa :


☼ Các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<style type="text/css">
.slideads1 {text-align:left}
.slideads2 {text-align:right}
</style>

4. Save template.
5. Tạo 1 widget HTML/javascript và dán code bên dưới vào:

<div id="divAdLeft" style="position: absolute; width: 110px; float: left; left: 0pt; top: 0.00000103038px;">

<div class="slideads1">
<a href="http://fandung.blogspot.com/"><img src="link banner 1" border="0"></a>
</div>

</div>

<div id="divAdRight" style="position: absolute; width: 120px; float: right; left: 989px; top: 0.00000100252px;">

<td class="slideads2">
<a href="http://fandung.blogspot.com/" target="_blank"><img src="link banner 2" border="0"></a>
</div>

</div>

<script language="JavaScript" src="http://fandung.110mb.com/banner-slide/slide_ads.js"></script>
- để đơn giản các bạn có thể gộp code của bước 3 và 5 vào chung trong bước 5, tức là dán tất cả code của thủ thuật vào widget HTML/javascript.
- Ngoài ra code ở bước 5 ta có thể dán nó thẳng vào trong code template.
Lưu ý : file JS http://fandung.110mb.com/banner-slide/slide_ads.js luôn phải đặt ở vị trí sau cùng của code thủ thuật. Tức là phải load phần code HTML trước phần code JS.


Ở thủ thuật này, với màn hình có độ phân giải trên 1024px thì banner mới hiển thị. Chi tiết có thể xem trong file slide_ads.js

Chúc các bạn thành công.

Đăng nhận xét

item