[22.11.11]Yoona bất ngờ xuất hiện trong sách giáo khoa của học sinh tiểu học



Một bức ảnh của YoonA gần đây đã được phát hiện trong một cuốn sách giáo khoa nghiên cứu  hội cho học sinh tiểu học, đặc biệt trên trang 15 của sách giáo khoa lớp 6.

Bức ảnh này được đăng tải lên cộng đồng trực tuyến và nó thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Sự xuất hiện bất ngờ của YoonA trong sách giáo khoa được sử dụng trong một trang để giải thích các thủ tục bầu cử và bỏ phiếu.

Khi nhìn vào bức ảnh của YoonA bỏ phiếu tại các thùng phiếu trong sách giáo khoa,cư dân mạng nhận xét, "Girls 'Generation thực sự là xu hướng phổ biến."

Tôi muốn sách giáo khoa của tôi  hình ảnh của Girls' Generation, được không?

Source: fanwonder
Việt trans : fantic1991@yahoo.com.vn

Đăng nhận xét

item