[SONESvn subs] 1 Ngiht 2 Day - SNSD Cut || 18.12.11

Online
Translator: Nhockcry
Timer: Hạnh910
Encoder: Rex
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com

p.s: video dưới dành cho những ai là fan nhà Hyoyeon cùng tớ ...

Này em ơi... em đẹp quá đi thôi yahoo08.gif

Đăng nhận xét

item