[SONESvn subs] Invincible Youth SS2 - Ep 5

http://i1197.photobucket.com/albums/aa426/pethaont/IY2ep5-1.jpg
Online

Translator: haithien25, FUNgus, Bắp, Ssun 
Timer: Nhockcry, Hạnh910
Typesetter: Ssun
Encoder: Ssun
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
SNSD (1)
MF: 01 || 02 || 03 || 04 || 05

Vui lòng ghi rõ nguồn nếu mang ra khỏi blog.
Xin cảm ơn

Đăng nhận xét

item