[SONESvn subs] SNSD and Dangerous Boys New Preview

Youtube HD

YouTube HD

Hãy đón xem các cô gái của chúng ta sẽ làm như thế nào trước những '' Chàng trai nguy hiểm''
Tất cả sẽ có trong ngày 18/12 ( Là ngày tớ đi thi =)) )

Đăng nhận xét

item