[SONESvn subs] Invincible Youth S2 Ep 7

Update link MU
Online
Translator: Thùy Linh Võ, Shino, FUNgus
Timer: Onimic, Sunshinere, Stallkerloves9
Encoder: Onimic
Banner: Ly
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com

Link download
MegaUpload
001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006

MultiUpload
001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006

Tình hình máy móc và mạng chậm nên episode này các bạn chịu khó down về rồi xem sẽ có đầy đủ âm thanh như bình thường (Hoặc vào channel của blog để xem có tiếng).
Xin lỗi vì sự chậm trễ ^^ có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Làm show cuối rồi nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại sau Tết.

Đăng nhận xét

item