Phân loại 4 kiểu trang của Blogger

http://4.bp.blogspot.com/-hd2qfCQZBP4/TjtoBUfkcJI/AAAAAAAAAGs/S9VwStMju_k/s72-c/blog-la-gi-.jpg
kiểu trang index item archive static page
Theo mình tìm hiểu thì hiện tại Blogger của Google cung cấp cho ta 4 kiểu trang để hiển thị các bài viết. Các kiểu trang khác nhau thì có cấu trúc đường dẫn khác nhau, lần lượt như sau:

1. Kiểu trang index (trang liệt kê), nó sẽ là các trang mà khi ta đánh vào đường dẫn trên trình duyệt nó sẽ hiển thị kiểu liệt kê các bài viết, thông thường các bài viết hiển thị ở kiểu trang này chỉ hiện thị tiêu đề và tóm tắt nội dung. Các loại trang index:
 + trang chủ (trang chính), trang này sẽ hiển thị các bài viết mới nhất của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh số lượng bài viết hiển thị mong muốn bằng cách vào mục chỉnh sửa bài đăng trên blog và thiết lập số bài viết.
Có đường dẫn dạng như sau: http://blue79blog.blogspot.com/ . Hãy click vào link để xem hiển thị, đây là trang chủ của blog mình.
 + trang label (nhãn), trang này khi bạn click vào một nhãn nó sẽ hiện ra một trang liệt kê các bài viết nằm trong nhãn đó cho bạn xem
Có đường dẫn dạng như sau: http://blue79blog.blogspot.com/search/label/weblog%20forum.
Đường dẫn có cấu trúc: http://trang chủ / tìm kiếm / nhãn / tên nhãn
 + trang search (tìm kiếm), cũng là dạng trang index vì nó cũng liệt kê bài viết. Trang search thì liệt kê các bài viết có từ khóa khi bạn search.

2. Kiểu trang item (trang xem chi tiết bài viết), là trang khi bạn click vào một tiêu đề bài viết nó sẽ hiện ra một trang để bạn  xem chi tiết bài viết
Có đườn dẫn dạng như sau: http://blue79blog.blogspot.com/2011/08/cac-vi-tri-cua-javascript-va-jquery.html
Đường dẫn có cấu trúc: http://trang chủ / năm / tháng / tên bài viết.html

3. Kiểu trang archive (trang lưu trữ), đây là trang mà khi bạn click vào danh sách lưu trữ bài viết theo năm tháng nó sẽ liệt kê ra các bài viết có trong năm tháng đó cho bạn.
Có đường dẫn dạng như sau: http://blue79blog.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
Đường dẫn có cấu trúc: http://trang chủ / năm_tháng_tuần_archive.html

4. Kiểu trang static_page (trang tĩnh), đây là trang mà bạn dùng để làm trang giới thiệu, trang contact... Hiện tại Blogger cho phép  tạo tối đa là 10 trang tĩnh. Trang tĩnh cũng viết bài giống trang bài viết, nhưng khác với trang bài viết ở chỗ, không có comment bên dưới.
Có đường dẫn dạng như sau: http://blue79blog.blogspot.com/p/gioi-thieu.html
Đường dẫn có cấu trúc: http://trang chủ / p / tên trang.html

Lưu ý:
- Trang index là trang liệt kê các bài viết ở dạng tiêu đề và tóm tắt nội dung, bạn để ý đường dẫn của kiểu trang index, nó không chỉ tới một trang .htm cụ thể
- Còn các trang còn lại đường dẫn đều chỉ tới một trang dạng: ...tên trang.html

Tại sao cần phải nắm cách chia trang của Blogger?
Biết được tên của các kiểu trang đó, bạn có thể dùng lệnh điều kiện <:b if cond=' '> </b:if>  để đặt điều kiện riêng biệt cho từng kiểu trang sẽ làm cho blog bạn thông minh hơn và biến hóa hơn.
Với mỗi kiểu trang bạn có thể thêm thuộc tính CSS cho nó, hoặc là ẩn hiện một widget mong muốn nào đó.
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
...
</b:if>
<!-- nếu đường dẫn từ dữ liệu blog là trang chủ thì...(thêm code bạn mong muốn ở đây)-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
...
</b:if>
<!-- nếu loại trang của blog là trang item thì...(thêm code bạn mong muốn ở đây)
hãy thay tên kiểu trang item bằng tên các kiểu trang khác mà bạn muốn -->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
...
</b:if>
<!-- nếu loại trang của blog không phải là trang item thì...(thêm code bạn mong muốn ở đây)
bạn chú ý nó chỉ khác ở chỗ !==, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn ngược lại-->

Lưu ý:
- '==' là so sánh giá trị giống nhau
- '!=' là so sánh giá trị khác nhau

Đăng nhận xét

item