Mục đích cao hơn tất cả + Nguyễn Đức Thuận

Picture
Dung lượng:1062KB
Định dạng: PDF


Một nhà hiền triết đã từng nói: “Một con người một lòng nghĩ về mục đích, một lòng phấn đấu cho mục đích, thì cả thế giới phải nhường bước”. Một con người sống không có mục đích thì như một con thuyền không có người lái, chỉ có thể trôi dạt theo gió bão sóng xô mà không thể có phương hướng tiến lên, cuối cùng thì sẽ ngậm ngùi trong thất bại, bị lãng quên bên một bãi cát vô bờ.

  Ông Brian Tracy là chủ tịch hội đồng quản trị Viện thiết kế Tô-ky-ô rất nổi tiếng ở Nhật Bản có nguồn vốn hàng tỷ Yên Nhật, từng đưa ra lời khuyến cáo: Một con người không có mục đích, thì không thể có tư duy tiến thủ, không thể  đi tới thành công! Người biết xác định cho mình  một mục đích rõ ràng, từ đó họ không thể thụt lùi, họ sẽ dốc sức tiến lên. Đây chính là bí quyết của thành công! Không có mục đích, cuộc sống của con người ta dù tồn tại cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, cuộc đời sẽ chẳng có gì là quan trọng cả và cũng chẳng có gì để hy vọng cả! Mục đích là điều kiện cần thiết tất yếu của những người mong muốn vươn tới thành công, còn những người không biết mình phải làm gì thì mãi mãi không thể có thành công!

  Trong xã hội ngày nay, thông minh không phải nguồn vốn duy nhất để làm người! Có tiền đầy túi cũng không cũng không thể nói đó là toàn bộ vốn liếng để làm người của bạn! Người có mục đích sẽ có tất cả. Mục đích là động lực đẹp nhất để bạn làm việc đi đến thành công. Mục đích sẽ làm cho bạn hưng phấn, sẽ làm cho bạn được cổ vũ và khích lệ, bởi vì thực hiện mục đích chính là giành lấy thành công! Xem xét từ cuộc sống hiện tại, người có mục đích càng rõ ràng và càng cụ thể, thì càng nhanh chóng thực hiện được mục tiêu thành công cuả mình.
- Mục đích là phương hướng, mục đích là động lực. Con người  một lòng nghĩ về mục đích, một lòng làm việc cho mục đích, thì cả thế giới phải nhường bước.

  Người không biết mình phải làm gì thì sẽ mãi mãi không có thành công. Trong cuộc sống hiện nay, người có mục đích càng rõ ràng, càng cụ thể, thì sẽ càng nhanh chóng thực hiện được lý tưởng của mình.

  Thông minh chưa hẳn đã đủ để chứng tỏ bạn biết làm người, học lực và bằng cấp chưa thể chứng tỏ bạn là người biết làm việc. Tiền nhiều trong túi  chưa  thể nói rằng bạn là người  có thực lực. Mục đích cao hơn tất cả, mục đích sẽ làm cho con người hưng phấn, sẽ khích lệ con người phấn đấu, mục đích là cái hiện tại quan trọng nhất để bạn thực hiện ước mơ đi đến thành công.
“Mục đích cao hơn tất cả” sẽ làm cho bạn hiểu rõ: Mục đích chính là phương hướng, mục đích chính là ngọn cờ, mục đích chính là sức mạnh, có mục đích mới có động lực để tiến lên, đời người mới có ý nghĩa. Làm người, làm việc, làm ông chủ kinh doanh, đều phải tuân theo nguyên tắc “Mục đích cao hơn tất cả” này. Trước mục đích thì không có bất cứ lý do nào để bao biện, phải trước sau như một, mạnh mẽ và dũng cảm tiến lên phía trước. Có như vậy cuộc đời của bạn mới rực rỡ huy hoàng.

Download File

Đăng nhận xét

item