[PICS/TRANS] Taeyeon, Yoona @ UFO Selca Picture

 Posted Image 
[Fan] bạn sẽ làm gì cho màn trình diễn? ke
[Taeyeon] Bí mật, ke
[Fan] Bây giờ đang chuẩn bị?
[Taeyeon] Bây giờ đang chuẩn bị

UFO 31.12.11

Taeyeon UFO
[Fan] Tất cả các bạn tốt nhất là ngày hôm nay! Bạn sẽ hiểu ngay cả khi tôi không nói, đúng không? Hãy cố gắng cho cả ngày mai nữa, Hwaiting!
[Taeyeon] kekeke. Các bạn cũng là những người tốt nhất ngày hôm nay! Luôn luôn biết ơn! Energy!!!! 


Taeyeon UFO #2

[Fan] Đó là một điều đáng tiếc về những giải thưởng của KBS…nhưng đối với tôi các cô gái luôn luôn tốt nhất!
[Taeyeon] Đối với tôi, fans của chúng tôi cũng luôn là những người tốt nhất~ những người luôn yêu thích chúng tôi, tôi rất hài lòng và tôi sẽ nhận được rất nhiều năng lượng từ fans^^

V- Trans by lovesoshi@snsdvn.blogspot.com

Đăng nhận xét

item