[PICS] SNSD @ Gimpo Airport || 31.12.11

Click Pic => Full

Cre: Kaony
Re-up by Hạnh910@SONESvn

p.s: Gái lên đường đi nhật để biểu diễn 62nd Kōhaku Uta Gassen sẽ phát sóng vào chìu nay lúc 17h15(VN)

Đăng nhận xét

item