Sổ Tay Hacker 1.0


Sổ Tay Hacker 1.0

Đây là ebook ln th tư cfreewarez , sau các ebook s tayinternet 4.1 Final (14/9/2006), s tay phn cng 1.0 (20/10/2006) vàs tay cracker 1.0(15/11/2006). D án bt đu vào ngày24/11/2006, sau hơn 5 tun làm vic mit mài, cn mn ebook nàyđã đưc phát hành vào ngày 1/1/2007. Toàn b các ch đ bài viếtđưc đánh s th t rõ ràng giúp bn đc d dàng tra cu, traođi khi cn, các ch đ đưc sp xếp theo th t d đến khó phùhp vi mi đi tưng bn đc. Tiêu đ ca ebook bng tiếng Anhhoc tiếng Vit không du, nhưng ni dung thì hu hết là tiếngVit. Bên trong Ebook cũng gii thiu các công c và đ ngh cnthiết cho vic Hack-Security.  Ebook gm có 1177 bài viết trong 28ch đ chính, các ch đ gm có:

01.Introduction (7 bài)
02.Become A Hacker (9 bài)
03.Basic Hacking
    03.01.Basic Hacking (3 bài)
    03.02.Basic & Classical Hacking (11 bài)
04.Basic Knowledge
    04.01.Basic to Hacking (17 bài)
    04.02.Các Khái Niệm  (8 bài)
    04.03.Webmaster  (26 bài)
    04.04.Domain – Hosting (10 bài)
05.Advanced Knowledge
    05.01.Advanded Hacking Knowledge (10 bài)
    05.02.Improve security for IP Network (5 bài)
    05.03.Security Resources With NTFS Permission (6 bài)
    05.04.Cryptography  (15 bài)
06.Attack
    06.01.Attack Guides  (24 bài)
    06.02.SQL Injection  (13 bài)
    06.03.Tổng hợp SQL Injection  (15 bài)
    06.04.Hack SQL Injection và nâng quyền với 'SA'  (3 bài)
    06.05.JavaScript Injection  (4 bài)
    06.06.One-way Web Hacking  (9 bài)
    06.07.Hack PHPBB 2.0.11  (3 bài)
07.Hacking Techniques -  Great Tutorial
    07.01.Great Articles 1  (20 bài)
    07.02.Great Articles 2  (16 bài)
    07.03.Clarken's Tutorials  (3 bài)
    07.04.Tổng hợp Hack IBF  (4 bài)
    07.05.Bypass safe mode restrictions in PHP  (4 bài)
08.Denial of Service - Flood Attack
    08.01.DoS and Flood Attack  (22 bài)
    08.02.Anti DDoS  (5 bài)
09.Tuts - How I Hacked  (21 bài)
10.Wireless Hacking  (13 bài)
11.Website Security  (9 bài)
12.Defense – Security  (11 bài)
13.Network security  (8 bài)
14.Let's Hack  (6 bài)
15.Exploits - Vulnerabilities
    15.01.How To Exploits  (12 bài)
    15.(02 > 07).Exploits - Vulnerabilities List (1 > 6) (150 bài)
    15.08.IPB Vulnerabilities  (7 bài)
    15.09.Papoo Multiple SQL Injection Vulnerabilities  (1 bài)
    15.10.VNISS  (2 bài)
16.HCE Bug Hunting  (8 bài)
17.Virus - Trojan - Worm - Backdoor - Malware
    17.01.Introduce Viruses  (15 bài)
    17.02.Virus Source Code  (12 bài)
    17.03.Learning, Writing and Using Virus  (19 bài)
    17.04.Virus Reversing  (2 bài)
    17.05.Destroy Virus  (5 bài)
    17.06.Virus History  (6 bài)
    17.07.Virus, Trojan Sites  (2 bài)
18.Club Showoff - Hacked Sites & Domain  (105 bài)
19.Tools and toys for Hacking  (41 bài)
20.Programming
    20.01.Basic C Language  (8 bài)
    20.02.C++ toàn tập  (2 bài)
    20.03.Nhập môn HTML  (1 bài)
    20.04.Learning PHP  (47 bài)
    20.05.C Sharp  (14 bài)
    20.06.JavaScript Toàn Tập  (6 bài)
    20.07.SQL  (28 bài)
    20.08.AutoIT  (11 bài)
    20.09.AJAX  (30 bài)
    20.10.Programming Discussion  (15 bài)
21.Google Hack  (7 bài)
22.Certified Ethical Hacker  (5 bài)
23.Hacking Exposed 4th  (8 bài)
24.Internet, Software Tips and Tricks
    24.01.FireFox Tricks  (8 bài)
    24.02.Download Tricks 1  (16 bài)
    24.03.Download Tricks 2  (21 bài)
    24.04.Internet Tricks 1  (10 bài)
    24.05.Internet Tricks 2  (14 bài)
    24.06.Lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến  (4 bài)
    24.07.Tìm kiếm crack-serial-keygen  (5 bài)
    24.08.Portable Softwarez  (3 bài)
    24.09.Software Tricks  (5 bài)
    24.10.Windows Tricks  (6 bài)
25.Learning Windows
    25.01.Windows Articles  (22 bài)
    25.02.BIND  (4 bài)
    25.03.Làm Mail Server với PostFix  (5 bài)
    25.04.Learning Windows Server 2003  (8 bài)
    25.05.Moodle với mô hình máy chủ Apache  (5 bài)
26.Learning Unix – Linux  (47 bài)
27.Phóng sự - Ký sự - Tin tức - Lịch sử Hacker - Nhân vật
    27.01.Thế giới ngầm Hacker VietNam  (3 bài)
    27.02.Xâm nhập thế giới ngầm Hacker  (4 bài)
    27.03.Hacker vô gia cư  (2 bài)
    27.04.Những cuộc đối thoại với Rookie  (12 bài)
    27.05.Ký sự các vụ DDOS HVA  (21 bài)
    27.06.Lịch sử Hacker, Virus  (6 bài)
    27.07.Tin tức - Bài Viết  (23 bài)
    27.08.Nhân vật  (14 bài)
28.Hacking - Security Sites  (5 bài)


Các bài viết đưc thu thp ch yếu t các din đàn HCEgroup.biz ,VNISS.net , HVAonline.netUpdatesofts.com. Bn hãy chia sebook này cho bn bè đ nâng cao hiu biết ca cng đng vHacking – Security nhé. Xin chân thành cm ơn nhng ngưi bnđã giúp đ freewarez hoàn thành Ebook này.

Đăng nhận xét

item