BÀI MỚI ĐĂNG CÓ HÌNH PHÍA TRƯỚC VÀ HIỆU ỨNG CHẠY NGANG

Để làm được như vậy, các bạn đăng nhập vào Blog > chọn Thiết kế > Thêm tiện ích > Thêm HTML/Javacript rồi dán tất cả các code này vào

<script type='text/javascript'>
            var w2bWidth="100";
            var w2bScrollAmount="10";
            var w2bScrollDelay="50";
            var w2bDirection="left";
            var w2btargetlink="no";
            var w2bnumPosts="10";
            var w2bBulletchar =">>>";
            var w2bimagebullet="yes";
            var w2bimgurl="LINK ẢNH";
            var w2bfontsize="16";
            var w2bbgcolor="transparent";
            var w2blinkcolor="FF0000";
            var w2blinkhovercolor="3366CC";
</script>
<script type='text/javascript' src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_rpscroller_v3.js' ></script>
<script type='text/javascript' src="http://địa chỉ của Blog của bạn/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=w2bAdvRecentPostsScrollerv3&max-results=10" ></script>

Bây giờ bạn thay thế các chữ màu đỏ và màu xanh để phù hợp với Blog mình. Bạn nên chọn hình ảnh có kích thước nhỏ để cho phù hợp (khoảng 40x40 là đẹp nhất)
Chúc các bạn thành công
Bạn cũng có thể xem thêm:

Đăng nhận xét

item