Hướng dẫn chèn code lên blog

Khi có một đoạn code của một dịch vụ nào đó muốn đưa lên blog sử dụng bạn làm theo hướng dẫn dưới.

Yahoo! 360: Đăng nhập blog, chọn My Blog -> Compose Blog Entry. Ở khung viết Entry bạn chọnView HTML Source, dán code vào và gõ nội dung entry trước khi nhấn Post This Entry.


Yahoo! Mash: Đăng nhập, chọn My Profiles (hay Trang chủ của bạn nếu dùng giao diện tiếng Việt), tìm module My Stuff (Góc riêng), click Edit (Sửa) dán đoạn code trên và nhấn Save (Lưu).

Hình. Giao diện tiếng Anh
Hình. Giao diện tiếng Việt

Google Blogger: Đăng nhập, nhấn Add a Page Element (Thêm phần tử trang) ->HTML/JavaScript và dán code trước khi lưu và di chuyển đến vị trí khác. Hoặc paste thẳng vào post của bạn.

- Những nền blog khác chèn vào nơi hỗ trợ HTML.

Chúc thành công!

Đăng nhận xét

item