Làm thế nào để Thêm Avatars Tuỳ chỉnh mẫu Blogger

Làm thế nào để Thêm Avatars Tuỳ chỉnh mẫu Blogger

tất cả, trong bài viết trước đây của tôi: 
Hiện khuôn mặt của bạn, hiển thị Avatar / ảnh của bạn Trên Comments Blogger
Tôi nói rằng tôi sẽ thêm một hướng dẫn về việc thêm avatar vào template blogspot của bạn nếu nó không hỗ trợ hoặc hiển thị nó.
mẫu của bạn là hành động như thế bởi vì đó là một mẫu tùy chỉnh, và để thêm avatar vào những bình luận của bạn, bạn phải làm theo các bước trong hướng dẫn này, đừng lo lắng nó quá dễ dàng.
Chỉ có hai bước
Bước 1
Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn và đi đến,
bảng điều khiển>> Layout>> Edit html
sau đó hãy chắc chắn để kiểm tra hộp "Mở rộng mẫu tiện ích "
Và tìm thấy những mã sau đây,
 <Dl id = 'khối'> 
Bây giờ thay vì mã này qua các mã tiếp theo.
 <Dl expr: class = 'dữ liệu: post.avatarIndentClass' id = 'ý kiến-block'> 
Lưu ý: tùy thuộc vào mẫu của bạn, bạn có thể tìm thấy các mã trên với div Thay  dl
nếu bạn tìm thấy nó trong mẫu của bạn với div
sau đó bạn nên thay thế nó bằng một div. vì vậy bạn sẽ thêm các mã tiếp theo.
 <Div expr: class = 'dữ liệu: post.avatarIndentClass' id = 'ý kiến-block'> 
Bước 2
Bây giờ tìm thấy mã này.
 <a expr:name='data:comment.anchorName'/> 
và chính xác trước khi nó thêm các mã tiếp theo.
 <a expr:name='data:comment.anchorName'/> 
và chính xác trước khi nó thêm các mã tiếp theo.
 <b:if cond='data:comment.favicon'>

<img expr:src='data:comment.favicon' height=' ='margin-bottom:-2px phong cách 35px 'width=' 35px;' />

</ B: if>

<a expr:name='data:comment.anchorName'/>

<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>

<data:comment.authorAvatarImage/>

</ B: if>
bây giờ bạn đã làm xong.
Cuối cùng nhấn Save Template
Và bây giờ bạn đã làm xong, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thêm một số hướng dẫn về tùy chỉnh avatar của bạn,
tất cả các ý kiến ​​được hoan nghênh.

Đăng nhận xét

item