Tạo diễn đàn mini bằng hệ thống nhận xét Disqus

Trước đây tôi đã dùng Hệ thống nhận xét Disqus trong một khoảng thời gian và tôi nhận thấy hệ thống nhận xét này có nhiều điểm tích cực. Nếu bạn đã dùng trong một thời gian lâu thì nên duy trì nó. Hiện nay tôi quay sang dùng lại Hệ thống nhận xét của Blogger bởi vì blog của tôi chuyên về thủ thuật Blogger cho nên cần phải sử dụng hệ thống nhận xét của chính Blogger.

Phải chăng khi quay trở lại sử dụng Hệ thống nhận xét của Blogger thì tôi sẽ không bao giờ dùng đến Hệ thống nhận xét Disqus? Không. Tôi cho rằng nó vẫn còn hữu ích đấy. Tại sao chúng ta không tạo một diễn đàn mini sử dụng Hệ thống nhận xét Disqus (Disqus Mini-Forum). Tôi đã nghiên cứu và áp dụng thành công thủ thuật này.

Bước đầu tiên là tạo một blogspot dùng riêng cho diễn đàn mini Disqus. Đăng nhập Blogger đến bảng điều khiển của blogspot đó, vào Design >> Edit HTML. Dùng tổ hợp phím Ctrl + A rồi xóa toàn bộ code trong Template. Đặt toàn bộ nội dung code dưới đây vào trong Template.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[
body {background: #FFF; color: #777; font-family: Arial; font-size: 12px; margin: 0; text-align: center;}
#navbar {display: none; height: 0; visibility: hidden;}
a:link, a:visited {color: #006400; font-family: arial; text-decoration: none;}
a:hover {color: #3F9CC7; text-decoration: underline;}
#header-wrapper {background-color: #000; margin: 0 auto; text-align: center;}
#header-wrapper h1 {color: #92C72A; font-size: 50px; font-weight: normal; line-height: 100px; margin: 0;}
#outer-wrapper {margin: 0 auto; padding: 10px; text-align: left;}
#content-wrapper {margin: 0 auto; width: 600px;}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>
<div id='header-wrapper'>
<h1>Diễn đàn Mini</h1>
</div>
<div id='content-wrapper'>
<div id='disqus_thread'/>
<script src='http://disqus.com/forums/tencuaban/embed.js' type='text/javascript'/>
<noscript><a href='http://disqus.com/forums/tencuaban/?url=ref'>Xem thảo luận</a></noscript>
</div>
</div>
</body>
</html>

Ở trong đoạn code trên, chú ý thay tencuaban bằng shortname trong tài khoản Disqus của bạn.

Chú ý tham số width: 600px, điều chỉnh chiều rộng tương đương với chiều rộng của trang mà bạn muốn đặt diễn đàn mini.

Lưu Template. Sau đó xem trang blogspot này để lấy liên kết của blog (URL_blog).

Bước tiếp theo là Đăng nhập blogspot chính của bạn. Tạo một trang tĩnh có tên là Diễn đàn mini và đặt đoạn code sau đây vào phần nội dung trang ở chế độ Edit HTML trong trang.

<div align="center"><iframe scrolling="yes" style="width:100%;height:500px;" frameborder="0" marginheight="0" src="URL_blog" marginwidth="0" align="middle"></iframe></div>

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

item