jquery làm mượt ảnh và ảnh sẽ load nhanh hơn


Chèn đoạn code sau vào thẻ <head> </head> của trang web, đối với VBB các bạn chèn luôn vào headinclude trong template nhé. Có thể down luôn mấy cái js với gif kia để up lên host.
Demo, kéo tới đâu ảnh mới bắt đầu load, giảm thời gian tải ảnh

Mã:
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="http://www.appelsiini.net/download/jquery.lazyload.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(function() {
$("img").lazyload({
placeholder : "http://www.appelsiini.net/projects/lazyload/img/grey.gif",
effect : "fadeIn"
});
});
</script>

Đăng nhận xét

item